جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو اسهال

64 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 2 از 3
31. کلیات داروشناسی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... وقتي و حالي خاص است مانند منفعت در مرض سرطان و بواسير و يرقان و طحال و سنگ گرده و مثانه و امثال اينها، و امّا افعالي که مشابه افعال کلّيه‌اند مانند منفعت در اسهال و ادرار و حبس و امثال اينها و اين افعال ...
شنبه, 27 فروردين 1390
32. واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به طعم‌ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... طعام‌های قابض به‌‌سبب برودت و ارضیت جوهرشان به حسب مراتبشان مکثّف، مصلِّب (صلب‌کننده)، قابض، مجفّف، تقویت‌کنندة اشتها، و حابس اسهال هستند، مانند فوفل. نکته: قابض در غیر طعم به معنای حابس است یعنی دوایی ...
شنبه, 27 فروردين 1390
33. اصطلاحات مربوط به افعال داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... می‌کند و روی آن خشک‌ریشه پدید می‌آورد و زخم را هنگام التیام یافتن از آسیب‌های خارجی نگهداری می‌کند.[4] طبقة آخر: داروهای موصوف به حسب افعالشان: مسهل: یعنی اسهال‌‌آورنده. دوایی است که با قوة مسهل ...
شنبه, 27 فروردين 1390
34. تدبیر سوءمزاج
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... پس از اسهال یا قی دلالت بر پاکی و تصفیه بدن می‌کند. 16. انجام استفراغ از راه طبیعی و محل میل ماده: لازم است استفراغ از محلی که طبیعت به آن میل دارد و نزدیک است صورت بگیرد. به عنوان مثال تهوع با قی و ...
شنبه, 27 فروردين 1390
35. دارو درمانی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... اعضاء موجب می‌شود که طبیب بداند چگونه دارو را به عضو درگیر برساند، مثلاً اگر ماده بیماری در قسمت مقعر کبد باشد -که با روده‌ها مشارکت دارد- ماده را باید از طریق اسهال دفع کرد؛ و اگر ماده در قسمت محدّب کبد ...
شنبه, 27 فروردين 1390
36. محمد بن زکریای رازی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... او منكوس[35] شده بود، قوت سيماب او را به حال طبيعي برد.[36] محمد زكريا مي‌گويد: دوستي داشتم كه مدتي از رنج اسهال با من شكايت كردي هرچند كه علاج او كردم سودي نداشت تا آنكه روزي اتفاق خواب با هم يكجا ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
37. ابن‌سينا
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... آنها شده است؛ مانند اینکه شيخ معتقد بوده كه در تبهاي گرم، اگر بيمار كر شود و اسهال صفراوي پيش آيد، كري زايل می‌گردد، چرا كه علت (کری) از بالا رفتن خلط صفراوي شده و به اسهال صفراوي دفع گردد و بالعكس؛ تب ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
38. علی بن عباس اهوازي
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... زد = پايي به پشت گردن او زد. حواشي چهار مقاله به همت مرحوم دكتر محمد معين. .[5] فیقرا: منظور ایارج فیقرا است. و آن داروی ترکیبی مسهل است که مواد زائد و عفونی را از سر به طریق اسهال دفع می‌کند. [6]. ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... سابق شده است و نيز اسهال وبايي كودكان و ساير امراض عفوني اطفال كه سابقاً تلفات زيادي مي‏دادند به واسطة مراقبت‏هاي بهداشتي كه امروزه دربارة آن‌ها به عمل مي‏آيد فوق‏العاده كم شده و از مرگ و مير كودكان به ...
جمعه, 05 فروردين 1390
40. رساله اسهالیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
رساله اسهالیه بسم الله الرحمن الرحیم اَحمد الله بجمیع محامده حمداً کثیراً و نشکر علی نعمه شکراً جمیلاً و السّلام علی اشرف المخلوقات و غاية الموجودات محمّد المبعوث علی اهل الارضین ...
جمعه, 05 فروردين 1390
41. باب اول
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... دهم: در چسبیدن زلو است به حلق. باب یازدهم: در امراض گوش است. باب دوازدهم: در خون آمدن از بینی است. باب سیزدهم: در قولنج ایلاووسی است. باب چهاردهم: در زحیر است. باب پانزدهم: در اسهال معده است. ...
جمعه, 05 فروردين 1390
42. مقدمه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
امّا مقدّمه در ذکر ادویّة مفرده و تعریف اسهال و بیان اسباب مطلقه و معالجات مشترکه و اغذیة صاحبان اسهال و این مقدّمه مشتمل است بر سه فصل. فصل اوّل: در بیان ادویة مفردة مستعملة مشهورة مجرّبه در اسهال[1]. ...
جمعه, 05 فروردين 1390
43. مطلب السوال
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... است که به شیوه سؤال و جواب تنظیم یافته و علیرغم حجمِ کم، حاوی مطالب آموزنده فراوانی است. در حال حاضر، از آثار او سه رساله به نام‌های مطلب‌السؤال، رسالة اسهالیه و ترجمة برءالساعه محمدبن‌زکریای رازی در قالب ...
جمعه, 05 فروردين 1390
44. ترکیبات افیون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... و از برای سدد به ماءالاصول[148]. و از برای مبطون[149] و صاحب اسهال به آب مورد اگر چه به آن <مرتبه>[150] رسد که خود را ضبط نتواند کرد[151]. <و از برای وجع خاصره به جلاب نیم گرم>[152]. و ...
جمعه, 20 اسفند 1389
45. s9
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... خواهد بود. دیگر خمر در هیچ مزاج قرار نمی‌گیرد که در او اخلاط ردیّه باشد، اگر در معده است[181] به قی و اسهال و اگر در جگر است[182]، محدّب او به ادرار و مقعّرش به اسهال، و در سینه به نفث و سعال، و در دماغ ...
جمعه, 20 اسفند 1389
46. رساله افیونیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... باشد. ديگر آن که اگر فتيله از آن در منفذ گوش[32] نهند خواب آرَد. بغدادی گويد: افيون جهت رمد حارّ استعمال کنند و جهت تسکين اَلَم، و گاهی که بر قروح نهند، نفع کند و به تجفيفی که دارد[33] حبس اسهال کند ...
جمعه, 20 اسفند 1389
47. s7
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... بود و حرارت بالعرض افيون نيز، آنچنان مستولی بود که حرارت تابستان بر برف[26]، و او را[27] می‌گداخت، چون معتاد شده بود و ضعف <و>[28] مرض‌های ديگر[29] مانند اسهالِ کبدی و ذربِ ذوبانی و طحالِ عظيم و ...
جمعه, 20 اسفند 1389
48. بیماری‌های دستگاه تنفسی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... نياز به قی و اسهال خواهد بود و پس از آن بايد داروی زير را كه اخلاط را شل مي‌كند تجويز كرد]. و صفت دوای دیگر نافع: شحم حنظل ثلث درم[21]، غاریقون نیم درم، تخم انجره یك درم، بیخ سوسن آسمانگونی[22]و بوره ...
جمعه, 20 اسفند 1389
49. بيماري‌های گوش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
...  و دوی و طنین كه با حرارت و بسیاری بخار باشد نفع می‌كند آن را: تنقیه بدن و چكانیدن گل سرخ پخته [در سركه و شراب] بر روی آتش، [و بوجود آوردن اسهال شكم مفيد است].[17] و گاه است كه ذكاء قوت سامعه سبب دوی ...
جمعه, 20 اسفند 1389
50. بيماري‌های چشم
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... باشد اوّل دفعه، و دوّم دفعه از جانب دیگر بعد از دو روز، و بعد از آن حجامت در شقیقه یا نقره پشت سر[1] با مكیدن قوی، و اسهال شكم به هلیله زرد و سایر آنچه ذكر شده در باب صداع. و طلا نمودن پلك چشم و پیشانی ...
جمعه, 20 اسفند 1389
51. بيماري‌های لب و دهان و دندان
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... المشوی و صفرة بیضة مشویة چ: ... مضغ البقلة الرجله و الجوز و اللوز و البندق كلها مشوی و صفرة البیض المشوی و الخبز المشوی حاراً كلها. [35]. خ: بالزبد او بالسمن؛ چ: بالزیت و السمن [36]. خ و چ: اسهال البطن ...
جمعه, 20 اسفند 1389
52. سموم و گزش‌ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... و محجمه بر موضع گذاشتن، و اسهال نمودن به طبیخ افتیمون چندین مرتبه تا تنقیه كامل بشود. [و آشامیدن آب پنیر و اندكی شراب كهنه مفید است] و تدابیر اصحاب مالیخولیا در اوّل مرتبه كردن. و نمی‌گذارند به [آن] ...
جمعه, 20 اسفند 1389
53. کلام استاد
(مجموعه کتاب های طرح احیا/دفع المضار)
... اسهال اندک به ایارۀ فیقرا و تخفیف غذا باید کرد. دفع مضرت آشامیدن چیزهای سرد در حمام مثل آب سرد و فقاع و این مضرتی بد می‌باشد چنانکه مذکور شد. زیرا که حرارت می‌نشاند به یک دفعه و همه آلات شکم سست می‌کند ...
جمعه, 20 اسفند 1389
54. تدبير مأكول و مشروب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... باعث تداخل و هيضه و امراض رديه است. و در هنگام غلبة اشتها و گرسنگي، مدافعه در خوردن ننمايند كه باعث ريختن صفرا و مواد رديه است به سوي معده و حدوث تهوع و قي و اسهالات و هيضه. و تأخير غذا زياده از نيم ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
55. تدبیر هوا-تغییرات هوا - تدابیر چهار فصل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... و سيلان به بعضي از اعضاء نمايد و احداث مرض كند به قدر ضرورت و به حسب عادت و زيادتي خون و سایر اخلاط مبادرت به تنقيه نمايند به حسب دلايل غلبة هر خلط از فصد و اسهال و قي به حسب لايق[12]، به ادویة مناسبه ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
56. درضروريات تدبيراكل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... صفرا و مواد رديه است به سوي معده و حدوث تهوع و قي و اسهالات و هيضه. و تأخير غذا زياده از نيم ساعت و نهايتش يك ساعت خوب نيست و اگر به جهت شغل و مهمي، تأخيري در خوردن واقع شود به قدر پنج مثقال سكنجبين یا[14] ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... ن1 دی 57 0 133 مطلب السوال (رساله اسهالیه) کلیات حکیم میرزا احمد تنکابنی فارسي موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ج1 ن1 دی 58 0 134 رموز اعظم کلیات حکیم محمد اعظم خان ...
دوشنبه, 06 دی 1389
58. تب‌ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... بيمار تحليل رود و توان بيمار ضعيف گردد و صدايش نازك شود و صورتش به سرخی گراید و چشمانش در گودي افتد و اين همه، عاملي بيروني و آشكار مثل اسهال يا خون‌دماغ شدید نداشته باشد و يا در اثر قطع خوراك نباشد تب ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
59. ضايعات آشكار در ظاهر بدن، فصد، حجامت، قي و اسهال
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
مقاله نهم ضايعات آشكار در ظاهر بدن، فصد، حجامت، قي و اسهال   مقاله نهم در شانزده باب است. باب اول: ريزش مو اگر موهاي سر، محاسن، ابروها و پلك‌ها ريزش كرد بيمار را مجبور به قي كردن كن تا معده‌اش ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
60. ضعف معده، بیماری‌های شکم و دستگاه گوارش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... می‌کند. در بسیاری از موارد به دلیل نفخ به مجاری و دهانه رگ‌های متصل به فم معده و روده‌ها فشار می‌آورد و صفرا و بلغم را جذب کرده، به اسهال بدل می‌شود. بنابراین مبتلا به ناگواری غذا بهتر است مدفوع خود را ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047