جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو الصحت

1 آیتم را پیدا کرد.

... ادویه-قصیده در حفظ الصحت-ماکول و مشروب - کلیات رساله سته ضروریه -معالجات وادویه سهل الحصول فارسي ای 0 370 تلخیصات ابن رشد از تالیفات جالینوس کلیات ای ...
دوشنبه, 06 دی 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047