جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو بلغمي

11 آیتم را پیدا کرد.

... حساسيت مي‌نويسد: يكي از عوارض آسم كه هميشه و مخصوصاً در مواردي كه آسم قدري طولاني بوده يا توأم با مقدار زيادي اخلاط بلغمي در سينه باشد بايد متوجه آن بود ضعف قلب است. آسم هميشه باعث ضعف قلب مي‌شود و ضعف ...
جمعه, 05 فروردين 1390
2. تدبير مأكول و مشروب
(حفظ صحت ناصری)
... نموده آنگاه غذا تناول نمايد و اگر در معده خلط بلغمي‌ باشد كه سبب لغزیدن غذا شود بايد كه از اغذية غليظه احتراز نموده و قبل از غذا و بعد از غذا افشرة عرق نعناع و[46] يا آبكامه و امثال آن ميل نمايد و شرب ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... مانند سواحل درياها از قبيل دارالمرز گيلان و مازندران و امثال آنها تابستانها گرم و تر مي‌باشند به واسطة ابخرة دريا و كثرت باران. و اين فصل موافق پيران و صاحبان مزاج سرد و تر و بلغمي است ولكن[20] موجب حدوث ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
4. درضروريات تدبيراكل
(حفظ صحت ناصری)
... باید كه پيش از خوردن غذا قدري از به و انار ميل نموده آنگاه غذا تناول نمايد و اگر در معده خلط بلغمي‌ باشد كه سبب لغزیدن غذا شود بايد كه از اغذية غليظه احتراز نموده و قبل از غذا و بعد از غذا افشرة عرق نعناع ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
5. تب‌ها
(قانون کوچک)
... با كمي شكر و نيز نان آغشته به آب انار میخوش ميل كند. پس از برطرف شدن تب به حمام رود و غذا خوردن عادي را به آرامي از سر گيرد.   باب دوم: تب روزانه بلغمي اين نوع تب ناشي از بلغم عفوني غالب بر معده ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... حساسيت مي‌نويسد: يكي از عوارض آسم كه هميشه و مخصوصاً در مواردي كه آسم قدري طولاني بوده يا توأم با مقدار زيادي اخلاط بلغمي در سينه باشد بايد متوجه آن بود ضعف قلب است. آسم هميشه باعث ضعف قلب مي‌شود و ضعف ...
جمعه, 05 فروردين 1390
7. تدبير مأكول و مشروب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... نموده آنگاه غذا تناول نمايد و اگر در معده خلط بلغمي‌ باشد كه سبب لغزیدن غذا شود بايد كه از اغذية غليظه احتراز نموده و قبل از غذا و بعد از غذا افشرة عرق نعناع و[46] يا آبكامه و امثال آن ميل نمايد و شرب ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
8. تدبیر هوا-تغییرات هوا - تدابیر چهار فصل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... مانند سواحل درياها از قبيل دارالمرز گيلان و مازندران و امثال آنها تابستانها گرم و تر مي‌باشند به واسطة ابخرة دريا و كثرت باران. و اين فصل موافق پيران و صاحبان مزاج سرد و تر و بلغمي است ولكن[20] موجب حدوث ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
9. درضروريات تدبيراكل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... باید كه پيش از خوردن غذا قدري از به و انار ميل نموده آنگاه غذا تناول نمايد و اگر در معده خلط بلغمي‌ باشد كه سبب لغزیدن غذا شود بايد كه از اغذية غليظه احتراز نموده و قبل از غذا و بعد از غذا افشرة عرق نعناع ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
10. تب‌ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... با كمي شكر و نيز نان آغشته به آب انار میخوش ميل كند. پس از برطرف شدن تب به حمام رود و غذا خوردن عادي را به آرامي از سر گيرد.   باب دوم: تب روزانه بلغمي اين نوع تب ناشي از بلغم عفوني غالب بر معده ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
11. ضعف معده، بیماری‌های شکم و دستگاه گوارش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... و صاحب آن براي دفع فضلات بر مي‌خيزد و مي‌رود ولي جز چيزي مانند بزاق دفع نمي‌کند. و ابن سينا آن را بدين طريق تعريف کرده که: زحير قلق و اضطراب شکم است بر سبيل توالي با بيرون آمدن رطوبات بلغميه با مقداري ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047