جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو بلغمی

13 آیتم را پیدا کرد.

1. رساله اسهالیه
(مطلب السوال)
... در دویّم گرم و خشک، مُحلّل ریاح معده و امعاء و قابض طبع و به جهت مَغَص و اسهال بلغمی نافع [است]. اَنجبار: در سیّم سرد و خشک، قاطع خون جمیع اعضاء و مُسکّن قی و مقوّی امعاء و حابس اسهال مزمن خونی، شربتش ...
جمعه, 05 فروردين 1390
2. مقدمه
(مطلب السوال)
... دویّم گرم و خشک، مُحلّل ریاح معده و امعاء و قابض طبع و به جهت مَغَص و اسهال بلغمی نافع [است]. اَنجبار: در سیّم سرد و خشک، قاطع خون جمیع اعضاء و مُسکّن قی و مقوّی امعاء و حابس اسهال مزمن خونی، شربتش ...
جمعه, 05 فروردين 1390
3. ترکیبات افیون
(رساله افیونیه)
... تب بلغمی[143] مرزنجوش[144] بکوبند و آب آن بیفشارند[145]. و از برای ضیق‌النفس و ربو به آب زیره و اصل‌السّوس. و از برای درد سر و معده به آب یونجه که به عربی آن را رطبه خوانند و اگر[146] آن دشوار یافت ...
جمعه, 20 اسفند 1389
4. s3
(رساله افیونیه)
... احداث کند، مثل خوابِ کسانی که ايشان را لِيثَرغُس باشد و آن، سرسامِ باردِ بلغمی است و لازم او سُبات و نسيان است[25]. ديگر آنکه اگر افيون با روغن گل سرخ بياميزند و سر را بدان تدهين کنند، صداع را فايده ...
جمعه, 20 اسفند 1389
5. s7
(رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389
... بیشتر شد زرده تخم مرغ همزده با روغن گل را بخورد. وقتی اسهال باعث زخم روده‌ها شد چربیِ خورشت سکبا[3] با گوشت گاو و لبّ‌الخبز [؟] میل کند آنگاه آب سرد بر روی آن غذا بنوشد پس از آن، چنانچه ترشحات بلغمی ‌از ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
7. رساله اسهالیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... در دویّم گرم و خشک، مُحلّل ریاح معده و امعاء و قابض طبع و به جهت مَغَص و اسهال بلغمی نافع [است]. اَنجبار: در سیّم سرد و خشک، قاطع خون جمیع اعضاء و مُسکّن قی و مقوّی امعاء و حابس اسهال مزمن خونی، شربتش ...
جمعه, 05 فروردين 1390
8. مقدمه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... دویّم گرم و خشک، مُحلّل ریاح معده و امعاء و قابض طبع و به جهت مَغَص و اسهال بلغمی نافع [است]. اَنجبار: در سیّم سرد و خشک، قاطع خون جمیع اعضاء و مُسکّن قی و مقوّی امعاء و حابس اسهال مزمن خونی، شربتش ...
جمعه, 05 فروردين 1390
9. ترکیبات افیون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... تب بلغمی[143] مرزنجوش[144] بکوبند و آب آن بیفشارند[145]. و از برای ضیق‌النفس و ربو به آب زیره و اصل‌السّوس. و از برای درد سر و معده به آب یونجه که به عربی آن را رطبه خوانند و اگر[146] آن دشوار یافت ...
جمعه, 20 اسفند 1389
10. رساله افیونیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... احداث کند، مثل خوابِ کسانی که ايشان را لِيثَرغُس باشد و آن، سرسامِ باردِ بلغمی است و لازم او سُبات و نسيان است[25]. ديگر آنکه اگر افيون با روغن گل سرخ بياميزند و سر را بدان تدهين کنند، صداع را فايده ...
جمعه, 20 اسفند 1389
11. s7
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389
12. کلام استاد
(مجموعه کتاب های طرح احیا/دفع المضار)
... مضرت این‌ها آن است که به هر چه در بدن است، خواه صفرا، خواه بلغم و خواه سودا زود منقلب شوند و قابلیت عفونت سریعه دارند. از این جهت است که تب‌های صفراوی و بلغمی پیدا می‌کنند و خونی که از این‌ها پیدا می‌شود ...
جمعه, 20 اسفند 1389
13. ضعف معده، بیماری‌های شکم و دستگاه گوارش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... زرده تخم مرغ همزده با روغن گل را بخورد. وقتی اسهال باعث زخم روده‌ها شد چربیِ خورشت سکبا[3] با گوشت گاو و لبّ‌الخبز [؟] میل کند آنگاه آب سرد بر روی آن غذا بنوشد پس از آن، چنانچه ترشحات بلغمی ‌از او دفع ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047