جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو بيمار

61 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 2 از 3
31. خون گرفتن
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... بوقی را كه كم و بيش شبيه به شاخ حجامت بود بر سينة كساني كه مي‎خواستند از راه جادوگري به مراد خویش برسند مي‎نهادند. بعد از اینکه شاخ حجامت به اروپا رسيد، پزشكان اروپا بيمناك شدند كه اگر براي درمان بيمار ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
32. ابن‌سينا
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... و تا چهل- پنجاه سال قبل، اگر در تهران كسي بيمار مي‎شد، مي‎گفتند بايد نزد حكيم برود نه طبيب و نه دكتر. امّا ابن‌سينا پس از اينكه فلسفه را تحصيل كرد، براي تأمين معاش نيازمند تحصيل علم پزشكي نبود و مي‎توانست ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
33. ابن ابي‌صادق نيشابوری
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... اختيار كرد. در آن روزگار، محمد بن منصور كندري عميدالملك، وزير ركن‎الدين طغرل بيك سلجوقي، را قولنجي روي داد. كندري اسب مخصوص خود را با غلاماني چند در پي آن حكيم فرستاد، ولی حكيم بر اثر پيري و رنج راه بيمار ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
34. علی بن عباس اهوازي
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... بدون اجر و مزد و شرط یا اميد تلافي ياد دهيد و از مردمان پست و سفله مانع شويد كه اين علم شريف را فرا گيرند. و شاگردان را به منزله فرزندان خود و معلِّّمينتان بشماريد. پزشك بايد در حسن تدبير و معالجه بيماران ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
35. ارزشیابی داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 1)
... محققان صنايع داروسازي براي درمان بيماري‌ها ساخته شده كه گر‌چه همه آن‌ها داراي عوارض جانبي و سمّيت هستند ولي به هر حال نفع آن‌ها بيش از ضررشان است و به طور كلي اگر يك سازمان علمي صلاحيت‌دار براي ارزشيابي ...
جمعه, 05 فروردين 1390
... به نام كورتيزون معروف گشت در اقسام رماتيسم تجويز كردند اما چون داروي مزبور بسيار گران‌قيمت بود و ناچار براي معالجة كامل يك بيمار در مدت يك‌سال مي‎بايست 14000 حيوان را بكشند تا كورتيزون تهيه شود و اين امر ...
جمعه, 05 فروردين 1390
... اسپسياليته‏هاي مختلف مي‏باشند و معتقدين به داروهاي گياهي را مسخره مي‏كنند. به عقيدة ما اين هر دو دسته از روي تعصب سخن مي‏گويند و راه افراط و تفريط مي‏پويند و اين افراط و تفريط جز ضرر نتيجة ديگري براي بيماران ...
جمعه, 05 فروردين 1390
... دانش پزشكي گرديد و در معالجه بسياري از بيماري‌ها جريان نامطلوبي ايجاد كرد. نتيجه اين كه در خلال اين پنج قرن، چندين مرتبه دانشمندان و محققاني پيدا شدند كه لزوم تجديدنظر در اصول و موازين پزشكي را به دانشمندان ...
جمعه, 05 فروردين 1390
بررسي علل افزايش تعداد بيماري‌ها در اجتماعات بشري مسلّم است هر قدر علم طب و بهداشت پيشرفت كند، مردم مخصوصاً در كشورهاي متمدن و مترقي در اثر رعايت دستورات بهداشتي سالم‌تر گرديده و تعداد بيماري‌ها در ...
جمعه, 05 فروردين 1390
40. بخش اول:مقايسه پيشرفت علم طب با پيشرفت ساير علوم
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 1)
... طب كم‌تر عقايد مثبت و محكم و پا‌برجائي وجود دارد، بلكه هر جا نظر كند با مطالب مبهم و مجهول روبرو خواهد شد. اين مجهولات از لحظه‏اي كه مطالعه در روي سلول‌هاي بدن آغاز مي‏شود تا آن‌جا كه علت اصلي بيماري‌ها ...
جمعه, 05 فروردين 1390
41. بزرگان این‌گونه می‌زیند
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 1)
... تمام اوقات خود را به معالجه بيماران، تحقيق و مطالعه كتب طبي قديم و جديد می‌گذراند اما احساس مي‌كند معلوماتش براي تشخيص و درمان ناقص است، بنابراين، باز هم در صدد برمی‌آید تا به ادامه تحصيل و مطالعه در رشته‌هاي ...
جمعه, 05 فروردين 1390
42. مقدمه دکتر محبی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 1)
مقدمه   مدتي بود كه به‌عنوان متخصص بي‌هوشي فارغ‌التحصيل شده بودم. در ضمن، ده سال تحصيل طب آلوپاتي، هنوز، اعتماد و اطمينان كافي را براي درمان بيماران در من ايجاد نكرده بود. از اين رو، تصميم گرفتم دربارۀ ...
جمعه, 05 فروردين 1390
43. مطلب السوال
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... به شدن از بيماري (منتهي الارب)(از اقرب الموارد). از بيماري به شدن (غياث اللغات از کنزاللغه). از بيماري برخاستن (منتهي الارب). || [اسم مصدر] بهبود. شفا. بهتري از بيماري (زمخشري). برءالساعه: [عربی.اسم.مرکب] ...
جمعه, 05 فروردين 1390
44. s7
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... پسر عبدالله خان، در سن سی[22] سالگی به مرتبه[ای] فربه بود که کم کسی چنان بود، آخرالامر به سبب بيماری و جهت رفع فربهی[23] تجويز افيونيّات کردند و مزاج او با وجود آن <همه>[24] فربهی، در غايت تازگی[25] ...
جمعه, 20 اسفند 1389
45. بیماری‌های دستگاه تنفسی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... نان را در آن خيسانده و بخورند كه برای بيماری سل اثرات مفيدی دارد].[41] و اگر به این معالجات سل بهبود نیابد و قرحه متعفن شود و نفث بدبو گردد، مجففات كه قبل از این [در فصل زخم‌های ريه] مذكور شد استعمال ...
جمعه, 20 اسفند 1389
46. بيماري‌های گوش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
[درد گوش] در معالجه درد گوش كه از حرارت و با ضربان شریان و در عروق[1] و سرخی رو باشد: بچكانند در گوش روغنهای سرد نیم گرم مثل روغن بنفشه و نیلوفر و گل سرخ، و روغن كدویی كه ذكر شد بسیار نافع است. ...
جمعه, 20 اسفند 1389
47. بيماري‌های چشم
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
[در معالجه رمد] در معالجه رمد نفع می‌كند كه با او چشم بسیار سرخ [و كدورت شدید سفیدی چشم] باشد: فصد قیفال از جانب چشم رمد دار نمودن و اگر در هر دو چشم باشد از جانبی كه مرض اقوی ...
جمعه, 20 اسفند 1389
48. بيماري‌های لب و دهان و دندان
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... اوّلاً كه علامت زكام ظاهر شود باید پارچة [گرم] كرده با گاورس و نمك و سبوس جو بر سر كاذ بمالند[45]، [به طوری كه بيمار گرمی آن را در مغز سر حس كند، با اين كار شايد بيماری و نزله رفع شود و به سينه نريزد]. ...
جمعه, 20 اسفند 1389
49. دیباچة مصححان
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... بهره برده و در مواردي نام بيماري‌ها را ـ‌ به تشخيص خويش‌ ـ با معادل امروزين آنها به كار برده‌اند. چنان كه در مقدمه اين كتاب، به قلم دكتر نفيسي، آمده است در ترجمه و تصحيح كتاب از دو نسخه عربي استفاده شده ...
جمعه, 20 اسفند 1389
50. نیر اعظم
(مجموعه کتاب های طرح احیا/نیر اعظم)
... بدين كار احساس نمي‌شد. از ديگر موضوعات مربوط به تصحيح متن، به ويژه در بيان اسباب هر نوع نبض يا نبض بيماريها، سنجش صحت اطلاعات وارده با قواعد و اصول اين علم بود، ضمن اينكه در بيماريها به شرح مبسوط آنها ...
جمعه, 20 اسفند 1389
51. کلام استاد
(مجموعه کتاب های طرح احیا/دفع المضار)
... گفتم: ما زخم را می‌شكافيم، با آتش داغ می‌كنيم، فرمود: باكى ندارد، گفتم: داروى زهرناك چون اصطمخيقون، غاريقون بكار بريم، فرمود: باكى ندارد، گفتم: بسا بيمار بميرد، فرمود: گرچه بميرد، گفتم: روى آن شراب بنوشانيم، ...
جمعه, 20 اسفند 1389
52. تدبير حركت و سكون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... و اين هر دو باعث تقويت نفس و حركت روح و زيادتي ذكاء و فهم است. و از جملة رياضتهاي عام، سواري کشتی است و به جهت بيماران و اكثر امراض مزمنه مثل جذام و استسقاء نافع است به سبب اختلاف حالات نفس از فرح و ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
53. مزاج
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
...  در كامل الصناعه صفحه 33 می‌نويسد: "و تكنون الافعال النفسانيه و الحيوانيه و الطبيعيه فيه ناقصه ضعفيه) و به طوري كه قبلا گفتيم سزاري در كتاب "بيماريهاي غدد مترشح داخلي صفحه 17 می‌نويسد:" غدد مترشح ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
54. تب‌ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... و رگهاي بدن است. درمان اين تب چنانچه عامل ديگري در كار نباشد و بيمار هم پرخور نباشد اين است كه معده‌اش را با قي كردن پاك كنند و جوشانده ترب و سكنجبين عسلي و همچنين خوردن سركه و روغن زيتون و يا روغن کنجد ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
55. ضايعات آشكار در ظاهر بدن، فصد، حجامت، قي و اسهال
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
مقاله نهم ضايعات آشكار در ظاهر بدن، فصد، حجامت، قي و اسهال   مقاله نهم در شانزده باب است. باب اول: ريزش مو اگر موهاي سر، محاسن، ابروها و پلك‌ها ريزش كرد بيمار را مجبور به قي كردن كن تا معده‌اش ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
56. ضعف معده، بیماری‌های شکم و دستگاه گوارش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... آن آرام شود. حداقل زمان دوري از غذا دو روز است و اگر بيمار ضعیف شد به جاي غذا آب‌گوشت (ماءاللحم) با ادویه خشک و كمي مغز گردو بنوشد، سپس ایارج بنوشد و به وزن دو درهم معجون ساده را ميل كرده آنگاه چهار ساعت ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
57. دیباچه مصححان
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت)
... ميرزا لسان‌الحكماء شمس مؤلّف كتاب بصائر‌العيون- چاپ سنگي- تهران به نقل از كتاب تاريخ طبّ و طبابت در ايران- جلد اوّل- محسن روستايي 1382. [4]. دكتر گالزفسكي چشم‌پزشك صاحب نام فرانسوي كه براي درمان بيماري ...
شنبه, 20 آذر 1389
58. كاسني گياه طبي
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
... اختلالات و بيماري‌هاي گوناگون خواهد گرديد. اينكه گفتيم احتمال نزديك به يقين، براي اين است كه اعضای بدن چنان به يكديگر پيوسته و مربوطند و به قدري از يكديگر تاثير پذيرند كه اگر لطمه‌ای  به يك عضو بخورد، ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
59. دلهره و اضطراب مؤثرترين طريقه درمان آن
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
... عنوان بهترين و خارق‌العاده‌ترين ابزار به دست پزشكان روحي براي معالجه بيماران دماغي افتاد، همان‌طور كه دكتر «ژان فرانسو ماييلو» ریيس كميسيون ملي بخش بيهوشي ايالات متحده مي‌گويد: خيلي زود ميليون‌ها فرانسوي ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
60. بوراكس يا بورات دو سود
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
... نيز براي تعيين نوع فلزات از همين خاصيت بوراكس استفاده می‌شود كه در آزمايشگاه‌ها به نام آزمايش باپرل بوراكس معروف است؛ علاوه بر اين‌ها بوراكس همه ساله به مقدار زياد براي درمان بسياري از بيماري‌ها در پزشكي ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047