جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو جالينوس

24 آیتم را پیدا کرد.

1. حكايت باز و جالينوس
(حکایات اهل نظر)
... او را گفتند: در يونان و در مملكت نيقاس كسي هست كه او را معرفتي تامّ به همۀ بیماریها‎ و علاج آنهاست و او را «جالينوس» مي‎گويند. باز امر كرد اورقه‌ای به نيقاسِ مَلك[2] نويسند كه: در ساعت كه اين كتابت ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
2. محمد بن زکریای رازی
(حکایات اهل نظر)
... موارد بسياري كرد و جوابهايي شنيد. آن‌گاه تصميم گرفت كه به دنبال صنعت طب برود تا آنكه «جالينوس عرب» شد.[3] نظامي عروضي سمرقندي در كتاب چهار مقاله، در مقاله چهارم، حکایتی از رازی و پادشاه سامانی آورده ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
3. خون گرفتن
(حکایات اهل نظر)
... بعضي از آنها، با پيروي از جالينوس، در فصد كردن بيمار افراط مي‎كردند. امروز كه ما مي‎دانيم خون در بدن چگونه به وجود مي‎آيد و به چه ترتيب تجديد مي‎شود، از افراط جالينوس حيرت مي‎كنيم. وي به لحاظ اكتشافي كه ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
4. ابن‌سينا
(حکایات اهل نظر)
... خمّار در طب بقراط ثالث و جالينوس بود؛ و ابوريحان در نجوم به جاي ابومعشر و احمد بن عبدالجليل بود؛ و ابوعلي سينا و ابوسهل مسيحي خلف ارسطاطاليس بودند در علم حكمت كه شامل است همه علوم را. اين طايفه، در آن ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
5. ابن ابي‌صادق نيشابوری
(حکایات اهل نظر)
... فاضلي بارع و ماهر بود. او در كسب موضوعات و امور طبي ولع غريبي داشت، مخصوصاً درباره كتابهای جالينوس جدّ و كوشش بي‎نظيری مبذول مي‎داشت تا مشكلات آنها را حل كند و اسرار صنعت طب را به دست آورد. طبيبي فصيح ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... نهضت پزشكي اروپا و يكي از بنيان‌گذاران طب امروز محسوب مي‌شود، اساس طب بقراط را كه مدت دو هزار سال اصول تعليمات پزشكي بر آن استوار بود بر هم زد و با داخل كردن علم شيمي در طب، بسياري از عقايد جالينوس را ...
جمعه, 05 فروردين 1390
7. دیباچة مصححان
(تحفه سلیمانیه)
هو الشّافي ابوبكر محمّد بن زكرياي رازي، حكيم، فيلسوف، فيزيكدان، شيمي‌دان و طبيب گرانقدر و بزرگ ايراني معروف به «طبيب المسلمين» و «جالينوس العرب» حدود سال 251 هجري قمري در ري به دنيا آمده ...
جمعه, 20 اسفند 1389
8. نیر اعظم
(نیر اعظم)
... با سر عنوان‎هاي: اسباب حركت بحران قبل از وقت او، تعريف بحران به قول جالينوس، تقسيم ايام مرض، معرفت ايام مسهل، آغاز حساب بحران و ادوار آن...، علامات وقوع لرزه، علامات دالّه بر بحران جيّد، اصناف موت كه در ...
جمعه, 20 اسفند 1389
... آن با ايجاد اسهال توسط خربق سیاه درمان را شروع كند. در نوع خفيف آن كافي است بدن را تنقيه كند. براي سفيد از لوغاديا و يا از ایارج جالينوس و براي سياه آن رگ را فصد كند و جوشانده افتیمون استفاده کند. خوراكش ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... هويدا گرديد روزانه يك مثقال از معجون جالينوس که گرمي‌بخش كليه و مثانه است همراه با جوشانده زیره و پانیذ داده شود. علاوه بر آن خوراک جوجه را به شکل دبکراک تهیه و میل کند.[12] همچنين گنجشك‌ها را با سرهايشان ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
11. اختناق و خفگی
(حفظ صحت)
... مطبوخ معطّري مانند نعناع و زيرفون و قهوة رقيق و گرم تجويز نمايند.     بر حسب امر جناب مستطاب، جالينوس زمان، فيلسوف دوران، آقاي دکتر ميرزا عليخان ناصر الحکماء ـ دام إقباله العالي ـ تحرير شد در ...
شنبه, 20 آذر 1389
12. حكايت باز و جالينوس
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... او را گفتند: در يونان و در مملكت نيقاس كسي هست كه او را معرفتي تامّ به همۀ بیماریها‎ و علاج آنهاست و او را «جالينوس» مي‎گويند. باز امر كرد اورقه‌ای به نيقاسِ مَلك[2] نويسند كه: در ساعت كه اين كتابت ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
13. محمد بن زکریای رازی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... موارد بسياري كرد و جوابهايي شنيد. آن‌گاه تصميم گرفت كه به دنبال صنعت طب برود تا آنكه «جالينوس عرب» شد.[3] نظامي عروضي سمرقندي در كتاب چهار مقاله، در مقاله چهارم، حکایتی از رازی و پادشاه سامانی آورده ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
14. خون گرفتن
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... بعضي از آنها، با پيروي از جالينوس، در فصد كردن بيمار افراط مي‎كردند. امروز كه ما مي‎دانيم خون در بدن چگونه به وجود مي‎آيد و به چه ترتيب تجديد مي‎شود، از افراط جالينوس حيرت مي‎كنيم. وي به لحاظ اكتشافي كه ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
15. ابن‌سينا
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... خمّار در طب بقراط ثالث و جالينوس بود؛ و ابوريحان در نجوم به جاي ابومعشر و احمد بن عبدالجليل بود؛ و ابوعلي سينا و ابوسهل مسيحي خلف ارسطاطاليس بودند در علم حكمت كه شامل است همه علوم را. اين طايفه، در آن ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
16. ابن ابي‌صادق نيشابوری
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... فاضلي بارع و ماهر بود. او در كسب موضوعات و امور طبي ولع غريبي داشت، مخصوصاً درباره كتابهای جالينوس جدّ و كوشش بي‎نظيری مبذول مي‎داشت تا مشكلات آنها را حل كند و اسرار صنعت طب را به دست آورد. طبيبي فصيح ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... نهضت پزشكي اروپا و يكي از بنيان‌گذاران طب امروز محسوب مي‌شود، اساس طب بقراط را كه مدت دو هزار سال اصول تعليمات پزشكي بر آن استوار بود بر هم زد و با داخل كردن علم شيمي در طب، بسياري از عقايد جالينوس را ...
جمعه, 05 فروردين 1390
18. دیباچة مصححان
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
هو الشّافي ابوبكر محمّد بن زكرياي رازي، حكيم، فيلسوف، فيزيكدان، شيمي‌دان و طبيب گرانقدر و بزرگ ايراني معروف به «طبيب المسلمين» و «جالينوس العرب» حدود سال 251 هجري قمري در ري به دنيا آمده ...
جمعه, 20 اسفند 1389
19. نیر اعظم
(مجموعه کتاب های طرح احیا/نیر اعظم)
... با سر عنوان‎هاي: اسباب حركت بحران قبل از وقت او، تعريف بحران به قول جالينوس، تقسيم ايام مرض، معرفت ايام مسهل، آغاز حساب بحران و ادوار آن...، علامات وقوع لرزه، علامات دالّه بر بحران جيّد، اصناف موت كه در ...
جمعه, 20 اسفند 1389
20. تدبير مأكول و مشروب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... آفتابي یا به جوارشاتِ هاضمه مثل عود ترش و جالينوسي و غيره تدارك نمايند. سوم: سكون و آرام گرفتن بعد از غذا؛ زيرا كه در هضم لازم است سكون بدن زيرا كه فاعل هضم حرارت است و به سبب[12] سكون، حرارت در معده ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
21. درضروريات تدبيراكل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... مي‌‌گردد. در صورت فساد، لازم است كه امساك غذا نمايند. اگر بتوانند قي كنند و بعد از قي از گلقند آفتابي یا به جوارشاتِ هاضمه مثل عود ترش و جالينوسي و غيره تدارك نمايند. سوم: سكون و آرام گرفتن بعد از غذا؛ ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
22. ضايعات آشكار در ظاهر بدن، فصد، حجامت، قي و اسهال
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... آن با ايجاد اسهال توسط خربق سیاه درمان را شروع كند. در نوع خفيف آن كافي است بدن را تنقيه كند. براي سفيد از لوغاديا و يا از ایارج جالينوس و براي سياه آن رگ را فصد كند و جوشانده افتیمون استفاده کند. خوراكش ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
23. ضعف معده، بیماری‌های شکم و دستگاه گوارش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... هويدا گرديد روزانه يك مثقال از معجون جالينوس که گرمي‌بخش كليه و مثانه است همراه با جوشانده زیره و پانیذ داده شود. علاوه بر آن خوراک جوجه را به شکل دبکراک تهیه و میل کند.[12] همچنين گنجشك‌ها را با سرهايشان ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
24. اختناق و خفگی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت)
... مطبوخ معطّري مانند نعناع و زيرفون و قهوة رقيق و گرم تجويز نمايند.     بر حسب امر جناب مستطاب، جالينوس زمان، فيلسوف دوران، آقاي دکتر ميرزا عليخان ناصر الحکماء ـ دام إقباله العالي ـ تحرير شد در ...
شنبه, 20 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047