جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو حالت

71 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 1 از 3
1. کلیات داروشناسی
(کلیات طب سنتی ایران)
... دوا مي‌گویند؛ و اگر دوا با صورت نوعية خود بدن را متأثر كند آن را ذوالخاصيه می‌خوانند. بنابراین موادّی که وارد بدن می‌شوند سه حالت دارند: غذا، دوا، ذوالخاصيه. وقتي غذا وارد بدن می‌شود، بدن با اثراتی بر ...
شنبه, 27 فروردين 1390
2. اصطلاحات مربوط به افعال داروها
(کلیات طب سنتی ایران)
... اخلاط رقیق سیّالی را که به سوی آن می‌روند به حالت جامد و غلیظ در می‌آورد و مانع ریختن آنها به داخل عضو می‌شود، مانند عنب‌الثعلب (تاج‌ریزی) که در ورم‌ها به‌کار می‌رود.[3] مغلّظ: ضد ملطّف است و به‌معنی ...
شنبه, 27 فروردين 1390
3. اصطلاحات طبّی عمومی
(کلیات طب سنتی ایران)
... آن در همة جهات حركت كند، چه در حین سیلان پیوستگی اجزاي آن قطع شود و چه اجزای آن پیوسته بماند، مثل آب و روغن‌ها. عَصير: آب افشرده از گیاهان كه به حالت بسته و جامد درنیامده باشد. غليظ: به‌معني كثيف است ...
شنبه, 27 فروردين 1390
4. درجات قواي ادويه
(کلیات طب سنتی ایران)
درجات قواي ادويه آنچه وارد بدن يک فرد معتدل ‌می‌شود اگر پس از تأثیر حرارت غریزی بر آن و بروز کیفیت پنهان بالقوه آن به حالت آشکارِ بالفعل، با کیفیت بدن همانند و یکسان باشد و با تکرار مصرف و یا افزایش ...
شنبه, 27 فروردين 1390
5. تدبیر سوءمزاج
(کلیات طب سنتی ایران)
... مزمن بودن مرض، تعیین شود. استفراغ باید فقط در حالت امتلاء انجام شود زیرا استفراغ، با دست‌اندازی به مواد حیاتی بدن، به فردی که دچار امتلاء نیست صدمه می‌رساند. شخص باید دارای قوت کافی باشد زیرا ضعف، ...
شنبه, 27 فروردين 1390
6. داروي بيهوشي
(حکایات اهل نظر)
... مي‎گردد و حالت بيهوشي دست مي‎دهد كه ممكن است ده روز طول بكشد، مگر آن‎كه سركه به دماغ او رسانده شود، در این حالت مي‎توان عضوي از بدن را قطع كرد و يا داغ نمود و يا تيري را از بدنش بيرون كشيد. در اين زمينه ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
7. ابن‌سينا
(حکایات اهل نظر)
... و موي او برهنه كردند تا شرم دارد و حركتي كند و او را از آن حالت مستكره آيد كه مجامع سر و روي او برهنه باشد. تغيير نگرفت. دست به شنيع‎تر از آن برد و بفرمود تا شلوارش فرو كشيدند. شرم داشت و حرارت در باطن ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... شديدي كه عكس‌العمل حساسيت‌هاي كبدي بود مبتلا شده بودند، 1700 نفر ديگر آن‌ها رفتار و اخلاقشان به كلي عوض شده و حالت زشت و بدي به خود گرفته و 827 نفر ديگر كاملاً تغيير شخصيت داده و سخت و خشن شده بودند. در ...
جمعه, 05 فروردين 1390
9. پیشگفتار
(رساله افیونیه)
... آن را اُپیوم Opium گویند جزئی از مجموعه‌های داروهای مرکبّه بوده و همواره مورد استفاده داروسازان قرار می‌گرفته است. از آنجا که خوردن آن موجب دیگرگونی حالت طبیعی می‌شده و به قول برخی از فقها موجب «زوال عقل» ...
جمعه, 20 اسفند 1389
10. مقدّمه مصححین
(رساله افیونیه)
... یک گیاه واحد تا این حد خواصّ درمانی متعدّد داشته باشد. سپس بابی در چگونگی تهیّۀ این دارو برای ﺁنکه خورده، ﺁشامیده و یا بخور داده شود ﺁمده است، و بالاخره مطالبی مفصّل دربارۀ حالت بیماری که باید این دارو ...
جمعه, 20 اسفند 1389
11. ترکیبات افیون
(رساله افیونیه)
... بدن نمی‌شود در او تأثیر می‌کند[237] و تأثیر بدن موجب ضعف او می‌شود هرچند دوا بیشتر باشد تأثیر و تأثّر او بیش خواهد بود و این حالت هرگاه متمادی شود، مضرّت عظیم شود و آن، گاهی است که همة اجزا بر وفق امور ...
جمعه, 20 اسفند 1389
12. s9
(رساله افیونیه)
... استمرار غیر صالح و موجب اخلاف ضرر کلی است [4]. ل و آ: + و [5]. ل و آ: ترک آن کند [6]. ل و آ: نکنید [7]. ل و آ [8]. ل و آ: + را این حالت اعتیاد حاصل می‌شود [9]. آ [10]. ل و آ: و چون بالکیه ...
جمعه, 20 اسفند 1389
13. s5
(رساله افیونیه)
... و تکثيف می‌کند در باطن، و به واسطة آن، حرارت متوجّه ظاهر می‌شود و در ظاهر بدن، روح و دم وافر می‌شود، پس حالتی شبيه به فرح حاصل شود امّا فرح حقيقی نباشد.   [1]. ل و آ [2]. ل: - است [3]. ل و آ: ...
جمعه, 20 اسفند 1389
14. بيماري‌های چشم
(تحفه سلیمانیه)
... غذا و چسبیدن اجفان در شب این زرور: شكر و انزروت از هر یك دو جزء، كف دریا یك جزء[14]، بكوبند خوب و در چشم زرور نمایند. و اگر [قی چشم زياد باشد و] درد شدید باشد با این حالت: پلك چشم را برگردانند ساعت به ...
جمعه, 20 اسفند 1389
... كند]. و اگر ظاهر و ممكن باشد بیرون آوردن، سعی نموده با كلبتین گرفته، به همواری بیرون آورند. [و اگر تشخیص حالت خفگی پیشرفت داده شد،[44] لازم است فصد انجام داده و از داد زدن و حرف زدن و آشامیدن برای ...
جمعه, 20 اسفند 1389
16. نیر اعظم
(نیر اعظم)
... لضرورة الحاجة فيه. -      و در حالت انضغاط و صلابتْ بي ‏سرعت و صلابت نباشد. پس، اين نوعْ از ضعفِِ نبض خالي نبود. در خواندن كتاب بايد توجه داشت كه اين علائم را نبايد نوعي پاراگراف بندي محسوب كرد تا ...
جمعه, 20 اسفند 1389
17. کلام استاد
(دفع المضار)
... است.» او همچنین در قانون می‌نویسد:«علاوه بر این، حالت‌های نفسانی دیگری نیز وجود دارند و بر بدن تأثیر می‌گذارند مانند خیالات و تصورات نفسانی كه در امور طبیعی دخالت دارند.»[5] ابن‌سینا با تصور كلی از ...
جمعه, 20 اسفند 1389
18. تدبير حركت و سكون
(حفظ صحت ناصری)
فصل سوم در بيان ضرورت و تدبير حركت و سكون بدني كه سوم ستة ضروريه است و حركت عبارت از خروج ماده است از قوه به سوي فعل و سكون عبارت از باقي ماندن ماده است در حالت قوّه‌گی خود و يا بالفعليّت خود. ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
19. تدبير مأكول و مشروب
(حفظ صحت ناصری)
... غذا و تقليل غذا در حالت صحت چندان شرط نيست زيرا كه حميه و پرهيز از براي مرضي است نه اصحّا چنانچه استاد ابوالطب بقراط[22] مي‌‌فرمايد: «الحميه في الصحه كالتخليط في المرض» يعني پرهيز در صحت مثل ناپرهيزي ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
...  بالجمله اين فصل به جهت صاحبان مزاج بلغمي و مشايخ به هيچ وجه مناسب نيست و[38] كمال مخالفت را به مزاج آنها دارد به حدي كه متنفر و متأذّي مي‌شوند از[39] حالت خودشان. و تدبير ابدان معتدله در اين فصل بايد ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... و گاهي ميل به ظاهر و اين حالت باعث تشويش و تململ و تحير و اضطراب مي‌گردد و قطع نظر از این ايقاع، قوا را كه نورانيت دارند و بالفطره در روز طالب بروز و ظهورند قهراً آنها را در ظلمت يعني به خواب واداشتن كمال ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
22. درضروريات تدبيراكل
(حفظ صحت ناصری)
... به حلو و تفه را به مالح و حريف و مالح را به تفه و ملازمت حميه و پرهيز و تلطیف غذا و تقليل غذا در حالت صحت چندان شرط نيست زيرا كه حميه و پرهيز از براي مرضي است نه اصحّا چنانچه استاد ابوالطب بقراط[22] مي‌‌فرمايد: ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
23. مزاج
(مصطفوی 2)
... تغيير كند ولي ماهيت آن (كه آن را صورت نوعيه می‌گفتند) عوض نشود؛ مثلاً آب وقتي كه گرم يا سرد شود باز هم همان آب است، در اين صورت، تغيير حالت مزبور را استحاله می‌ناميدند (امروز می‌گويند تغييرات ظاهري يا ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... ناگواردن طعام (هیضه) ناگواردن[2] وقتی عارض می‌شود که در خوردن غذا زیاده‌روی صورت گیرد و معده همین که شروع به هضم آن کند فقط به اندازه توان خود قادر به هضم شده و مابقی خوراک در حالت نیمه‌هضم باقی می‌ماند ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... می‌کند و برای زخم‌های دهان مفید است[15]. ربّ انار: گرم[؟][16] بوده برای معده نافع و مسکّن حالت تهوع و دل آشوبی است.   باب هجدهم: داروهای پرورده گل‌انگبین شکری: مقوی معده و گرمی‌بخش آن است اما ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
26. هوا‌ و تنفس
(حفظ صحت)
... بَقَری را به قطران آلوده نمايند يا آن كه انساني به وساطت احتراق عمدة بَشَره‌اش فاسد شده باشد، احساس برودت نموده، به حالت اختناق حقيقي درگذرد و حال آنکه از ريتين خود به آزادي تنفس مي‌كند. از اين رو احتياج ...
شنبه, 20 آذر 1389
27. اختناق و خفگی
(حفظ صحت)
... شده يا طناب افتاده در صورتي‌که فقرات عُنُق از محلّ خود خلع شده و نخاع (مغز حرام) به وساطت فشار، بريده شده باشد مرگ فوراً دررسد و در غير اين حالت، مرگ نتيجة اختناق ساده باشد و در کمال بطوء، مريض درگذرد؛ ...
شنبه, 20 آذر 1389
28. سوختگي
(حفظ صحت)
... زخم وسعت هم داشته باشد، «حُمّي» و «قُشَعريره» و ساير علايم ظاهر گردند. در اين حالت، نهايت احتياط را در بيرون آوردن لباس کرده و اگر ضرورت پيدا کند با مِقراض لباس را بريده، بيرون کنند تا آنکه به پوست طاول‌ها ...
شنبه, 20 آذر 1389
29. مراقبت از پوست
(حفظ صحت)
... لازم است شده و به جهت ابقاء اين عضو به حالت علمية ثابته، تمام حدود لازمه را معمول مي‌دارند. و نه چنان گمان کنند که فقط در ايران اين مسأله غفلت شده، بلکه اغلب نقاط فرنگ هم عادت به تطهير و تغسيل کامل و مکرّر ...
شنبه, 20 آذر 1389
30. اغذية نباتيّه
(حفظ صحت)
... ارتجاع‌پذير باشد، به قول معروف کش بيايد يعني پس از فشار به حالت خود معاودت نمايد [و] مغزش هم همين صفت را بايد داشته باشد. ولي قشر نان خوب، صُلب و طلايي و شکننده است چون جزء اعظم نان نشاسته و به عبارت اُخري، ...
شنبه, 20 آذر 1389
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047