جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو حالت

71 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 2 از 3
31. كاسني گياه طبي
(مصطفوی 2)
... و مراكز اعصاب می‌روند و آغشته شدن مراكز عصبي به اين سموم باعث مي‌شود كه حالت چرت توأم با يك نوع خستگي و كوفتگي مخصوص  و تا اندازه‌ای بي‌حالي به شخص دست دهد. سلول‌هاي كبد در اثر كار اضافي كم كم تنبل شده ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
32. سیب
(مصطفوی 2)
... مصرف گردد، در روز سوم تدرجاً می‌توان با خوردن کمی از اغذیة دیگر، رژیم مذکور را معتدل نمود، با این روش، پس از ده روز، مدفوع حالت عادی به خود می‌گیرد و احساس درد در بیماری‌های مذکور رفع می‌شود، اثر قطعی ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
... ران از Cavité eotyloide خارج شده و ممکن است به جلو، به عقب، به داخل، به خارج، و به پائین برود. جرجانی عین این پنج حالت را درکتاب ذخیره چنین می‌نویسد: «بیرون آمدن مهرۀ ران از حقه سرین بسیار افتد و گاه ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
... عامل تحريك را توقيف نموده و در چنين حالتي تعدادي روانپزشك در دانشكده مشغول بحث پيرامون فايده و مضار برگشت روانپزشكي فرانسه به دوتايي و دواليست بودند!!! اين سخنان روانپزشكان فرانسوي ما را به ياد بحث و ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
35. کلیات داروشناسی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... دوا مي‌گویند؛ و اگر دوا با صورت نوعية خود بدن را متأثر كند آن را ذوالخاصيه می‌خوانند. بنابراین موادّی که وارد بدن می‌شوند سه حالت دارند: غذا، دوا، ذوالخاصيه. وقتي غذا وارد بدن می‌شود، بدن با اثراتی بر ...
شنبه, 27 فروردين 1390
36. اصطلاحات مربوط به افعال داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... اخلاط رقیق سیّالی را که به سوی آن می‌روند به حالت جامد و غلیظ در می‌آورد و مانع ریختن آنها به داخل عضو می‌شود، مانند عنب‌الثعلب (تاج‌ریزی) که در ورم‌ها به‌کار می‌رود.[3] مغلّظ: ضد ملطّف است و به‌معنی ...
شنبه, 27 فروردين 1390
37. اصطلاحات طبّی عمومی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... آن در همة جهات حركت كند، چه در حین سیلان پیوستگی اجزاي آن قطع شود و چه اجزای آن پیوسته بماند، مثل آب و روغن‌ها. عَصير: آب افشرده از گیاهان كه به حالت بسته و جامد درنیامده باشد. غليظ: به‌معني كثيف است ...
شنبه, 27 فروردين 1390
38. درجات قواي ادويه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
درجات قواي ادويه آنچه وارد بدن يک فرد معتدل ‌می‌شود اگر پس از تأثیر حرارت غریزی بر آن و بروز کیفیت پنهان بالقوه آن به حالت آشکارِ بالفعل، با کیفیت بدن همانند و یکسان باشد و با تکرار مصرف و یا افزایش ...
شنبه, 27 فروردين 1390
39. تدبیر سوءمزاج
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... مزمن بودن مرض، تعیین شود. استفراغ باید فقط در حالت امتلاء انجام شود زیرا استفراغ، با دست‌اندازی به مواد حیاتی بدن، به فردی که دچار امتلاء نیست صدمه می‌رساند. شخص باید دارای قوت کافی باشد زیرا ضعف، ...
شنبه, 27 فروردين 1390
40. داروي بيهوشي
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... مي‎گردد و حالت بيهوشي دست مي‎دهد كه ممكن است ده روز طول بكشد، مگر آن‎كه سركه به دماغ او رسانده شود، در این حالت مي‎توان عضوي از بدن را قطع كرد و يا داغ نمود و يا تيري را از بدنش بيرون كشيد. در اين زمينه ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
41. خون گرفتن
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... به نظر نواب مرحوم. (قرابادین عقیلی) [19]. خون از او مي‌رود. [20]. اگر جلوی عادت را بگیرند. .[21] ده روز گذشت. [22]. سحنه: اصطلاحی طبی است به این معنا که حالتی از بدن در فربهی و لاغری و سستی و سختی ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
42. ابن‌سينا
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... و موي او برهنه كردند تا شرم دارد و حركتي كند و او را از آن حالت مستكره آيد كه مجامع سر و روي او برهنه باشد. تغيير نگرفت. دست به شنيع‎تر از آن برد و بفرمود تا شلوارش فرو كشيدند. شرم داشت و حرارت در باطن ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
43. ارزشیابی داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 1)
... حساسيت‌هاي كبدي بود مبتلا شده بودند، 1700 نفر ديگر آن‌ها رفتار و اخلاقشان به كلي عوض شده و حالت زشت و بدي به خود گرفته و 827 نفر ديگر كاملاً تغيير شخصيت داده و سخت و خشن شده بودند. در سال 1961 پرفسور ...
جمعه, 05 فروردين 1390
44. پیشگفتار
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... آن را اُپیوم Opium گویند جزئی از مجموعه‌های داروهای مرکبّه بوده و همواره مورد استفاده داروسازان قرار می‌گرفته است. از آنجا که خوردن آن موجب دیگرگونی حالت طبیعی می‌شده و به قول برخی از فقها موجب «زوال عقل» ...
جمعه, 20 اسفند 1389
45. مقدّمه مصححین
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... یک گیاه واحد تا این حد خواصّ درمانی متعدّد داشته باشد. سپس بابی در چگونگی تهیّۀ این دارو برای ﺁنکه خورده، ﺁشامیده و یا بخور داده شود ﺁمده است، و بالاخره مطالبی مفصّل دربارۀ حالت بیماری که باید این دارو ...
جمعه, 20 اسفند 1389
46. ترکیبات افیون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... بدن نمی‌شود در او تأثیر می‌کند[237] و تأثیر بدن موجب ضعف او می‌شود هرچند دوا بیشتر باشد تأثیر و تأثّر او بیش خواهد بود و این حالت هرگاه متمادی شود، مضرّت عظیم شود و آن، گاهی است که همة اجزا بر وفق امور ...
جمعه, 20 اسفند 1389
47. s9
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... استمرار غیر صالح و موجب اخلاف ضرر کلی است [4]. ل و آ: + و [5]. ل و آ: ترک آن کند [6]. ل و آ: نکنید [7]. ل و آ [8]. ل و آ: + را این حالت اعتیاد حاصل می‌شود [9]. آ [10]. ل و آ: و چون بالکیه ...
جمعه, 20 اسفند 1389
48. رساله افیونیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... که در رمد آن را استعمال کنند به واسطة آنکه بصر را مضرّت می‌رساند>[38]، و بسيار هست که معده به واسطة او مندبغ شود يعنی دباغت يابد و از[39] اجزای او مجتمع شود و اين به واسطة حالتی است که مسترخی شده باشد[40] ...
جمعه, 20 اسفند 1389
49. s5
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... و تکثيف می‌کند در باطن، و به واسطة آن، حرارت متوجّه ظاهر می‌شود و در ظاهر بدن، روح و دم وافر می‌شود، پس حالتی شبيه به فرح حاصل شود امّا فرح حقيقی نباشد.   [1]. ل و آ [2]. ل: - است [3]. ل و آ: ...
جمعه, 20 اسفند 1389
50. بیماری‌های كليه و مثانه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... با مثل آن شكر یا پوست خربزه ساییده با [3 كف دست] شكر خوردن در حالتی كه [در داخل] آبزن باشد، اگر در آبزن اقحوان و برگ كرنب تر، [از هر كدام كه بود، و فضله كبوتر] جوشانیده باشند انفع است و به ثفل این آبزن ...
جمعه, 20 اسفند 1389
51. بيماري‌های چشم
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... غذا و چسبیدن اجفان در شب این زرور: شكر و انزروت از هر یك دو جزء، كف دریا یك جزء[14]، بكوبند خوب و در چشم زرور نمایند. و اگر [قی چشم زياد باشد و] درد شدید باشد با این حالت: پلك چشم را برگردانند ساعت به ...
جمعه, 20 اسفند 1389
52. بيماري‌های لب و دهان و دندان
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... كند]. و اگر ظاهر و ممكن باشد بیرون آوردن، سعی نموده با كلبتین گرفته، به همواری بیرون آورند. [و اگر تشخیص حالت خفگی پیشرفت داده شد،[44] لازم است فصد انجام داده و از داد زدن و حرف زدن و آشامیدن برای ...
جمعه, 20 اسفند 1389
53. نیر اعظم
(مجموعه کتاب های طرح احیا/نیر اعظم)
... لضرورة الحاجة فيه. -      و در حالت انضغاط و صلابتْ بي ‏سرعت و صلابت نباشد. پس، اين نوعْ از ضعفِِ نبض خالي نبود. در خواندن كتاب بايد توجه داشت كه اين علائم را نبايد نوعي پاراگراف بندي محسوب كرد تا ...
جمعه, 20 اسفند 1389
54. کلام استاد
(مجموعه کتاب های طرح احیا/دفع المضار)
... است.» او همچنین در قانون می‌نویسد:«علاوه بر این، حالت‌های نفسانی دیگری نیز وجود دارند و بر بدن تأثیر می‌گذارند مانند خیالات و تصورات نفسانی كه در امور طبیعی دخالت دارند.»[5] ابن‌سینا با تصور كلی از ...
جمعه, 20 اسفند 1389
55. تدبير حركت و سكون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
فصل سوم در بيان ضرورت و تدبير حركت و سكون بدني كه سوم ستة ضروريه است و حركت عبارت از خروج ماده است از قوه به سوي فعل و سكون عبارت از باقي ماندن ماده است در حالت قوّه‌گی خود و يا بالفعليّت خود. ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
56. تدبير مأكول و مشروب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... غذا و تقليل غذا در حالت صحت چندان شرط نيست زيرا كه حميه و پرهيز از براي مرضي است نه اصحّا چنانچه استاد ابوالطب بقراط[22] مي‌‌فرمايد: «الحميه في الصحه كالتخليط في المرض» يعني پرهيز در صحت مثل ناپرهيزي ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
57. تدبیر هوا-تغییرات هوا - تدابیر چهار فصل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
...  بالجمله اين فصل به جهت صاحبان مزاج بلغمي و مشايخ به هيچ وجه مناسب نيست و[38] كمال مخالفت را به مزاج آنها دارد به حدي كه متنفر و متأذّي مي‌شوند از[39] حالت خودشان. و تدبير ابدان معتدله در اين فصل بايد ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
58. ستة ضروريه در تدبير خواب و بيداري
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... و گاهي ميل به ظاهر و اين حالت باعث تشويش و تململ و تحير و اضطراب مي‌گردد و قطع نظر از این ايقاع، قوا را كه نورانيت دارند و بالفطره در روز طالب بروز و ظهورند قهراً آنها را در ظلمت يعني به خواب واداشتن كمال ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
59. درضروريات تدبيراكل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... به حلو و تفه را به مالح و حريف و مالح را به تفه و ملازمت حميه و پرهيز و تلطیف غذا و تقليل غذا در حالت صحت چندان شرط نيست زيرا كه حميه و پرهيز از براي مرضي است نه اصحّا چنانچه استاد ابوالطب بقراط[22] مي‌‌فرمايد: ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
60. مزاج
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
... تغيير كند ولي ماهيت آن (كه آن را صورت نوعيه می‌گفتند) عوض نشود؛ مثلاً آب وقتي كه گرم يا سرد شود باز هم همان آب است، در اين صورت، تغيير حالت مزبور را استحاله می‌ناميدند (امروز می‌گويند تغييرات ظاهري يا ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047