جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو حركت

50 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 1 از 2
1. کلیات داروشناسی
(کلیات طب سنتی ایران)
... علت كيفيت فاعلة گرمی ايجاد می‌شوند. تبريد (سرد كردن) و تكثيف (درهم فشردن) به علت كيفيت سردی دوا ايجاد می‌شوند. تليين (نرم كردن) و سيلان (ايجاد حركت و جاري كردن) به علت كيفيت منفعلۀ تر بودن ايجاد می‌شوند؛ ...
شنبه, 27 فروردين 1390
...  ـ مضمضة طبیخ سرکه با زیره و صعتر برای تسکین درد دندان نافع است. ـ مضمضة مطبوخ سیاه‌دانه با سركه برای درد دندان بارد مفید است. غرغره: حركت دادن دوای مایع در حلق؛ چه پس از گرداندن در حلق، بلعیده شود ...
شنبه, 27 فروردين 1390
3. اصطلاحات طبّی عمومی
(کلیات طب سنتی ایران)
... آن در همة جهات حركت كند، چه در حین سیلان پیوستگی اجزاي آن قطع شود و چه اجزای آن پیوسته بماند، مثل آب و روغن‌ها. عَصير: آب افشرده از گیاهان كه به حالت بسته و جامد درنیامده باشد. غليظ: به‌معني كثيف است ...
شنبه, 27 فروردين 1390
4. درجات قواي ادويه
(کلیات طب سنتی ایران)
... بزنند مثلاً حركت عضلاني را مختل كنند يا حركت دستگاه گوارش را خيلي زياد يا كم كنند، ولي موجب مرگ نمی‌شوند مگر اينكه با مقادير خيلي زياد مصرف شوند، مانند زنجبيل كه داروي درجة سه و بسيار مؤثری است يا نانخواه ...
شنبه, 27 فروردين 1390
5. حكايت باز و جالينوس
(حکایات اهل نظر)
... خرد شده بود و از عوارض حاصله شفا يافت، مگر دو انگشت خنصر[19] و بنصرش[20] كه مدت‎ها بي‎حس بودند و نمي‎توانست آنها را به خوبي حركت دهد. انگشت وسطي مختصر بي‎حسي داشت. اطبّا داروهاي مختلفي روي انگشتان او مي‎گذاردند ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
6. محمد بن زکریای رازی
(حکایات اهل نظر)
... بي‎جان افتاده بود، كم‎كم، شروع به حركت كرد و پس از چند دقيقه به هوش آمد. اطرافيان كه اين درمان سريع را از رازي ديدند فرياد كشيدند كه معجزه گرديد. خليفه رازي را به بغداد طلبيد و او را خطاب كرده گفت: مي‎دانستم ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
7. ابن‌سينا
(حکایات اهل نظر)
... و موي او برهنه كردند تا شرم دارد و حركتي كند و او را از آن حالت مستكره آيد كه مجامع سر و روي او برهنه باشد. تغيير نگرفت. دست به شنيع‎تر از آن برد و بفرمود تا شلوارش فرو كشيدند. شرم داشت و حرارت در باطن ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
8. ابن ابي‌صادق نيشابوری
(حکایات اهل نظر)
... آمدند، کار به صلاح نرفت. پس، اسبي و غلامي به طلب ابوالقاسم فرستاد و تكليف آمدن کرد. و در آن وقت آفتاب در اول درجه بود از سرطان و از اين ده تا نيشابور دوازده فرسخ راه بود. حرارت آفتاب و سرعت حركت و سركشي ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... «فرناندويدال» روزي به بيماري برخوردند كه حالت افراد مست را داشت و قادر به حركت نبود، تنها علتي را كه توانستند براي اين ناراحتي پيدا كنند، قطع همان قرص‌هاي مسكن رواني بود. پرفسور روبرت مونود عضو آكادمي ...
جمعه, 05 فروردين 1390
... از نظر قواي بدني، حركت دست‌ها و پاها و تغييرات خوني مورد آزمايش قرار داده و با كمال حيرت مشاهده كردند كه آسپيرين از حيث تأثير و فايده كاملاً معادل با كورتيزون بوده ولي مضار كورتيزون را ندارد. روزنامه ...
جمعه, 05 فروردين 1390
... قسمتي از بافت گلوي قورباغه را كه داراي مژگان‌هاي لرزان است جدا كرده و آن را روي يك سطح گسترد. اين مژگان‌ها كه در حكم يك عده بي‌نهايت زياد پاهاي ميكروسكوپي مي‌باشند به طور يكنواخت حركت كرده و بالنتيجه بافت ...
جمعه, 05 فروردين 1390
12. مقدمه دکتر محبی
(مصطفوی 1)
... آن مرحوم ـ كه در ارديبهشت 85، به همت و تلاش آقاي دكتر ناصري و ياري و همكاري خانواده مرحوم دكتر به‌خصوص پسرشان، جناب آقاي مجید مصطفوي، انجام شد ـ اين حركت شتابي مضاعف گرفت. ديدن آن‌همه نظم، دقت و تلاش، ...
جمعه, 05 فروردين 1390
13. بیماری‌های كليه و مثانه
(تحفه سلیمانیه)
... كه مریض را بر پشت بخوابانند و پاهای او را بلند كنند و بر راست و چپ به جانب بالا حركت دهند، كه سنگ او از گردن[4] مثانه به یك طرف می‌برد. [اگر سنگ در مثانه بود: علامت آن ادرار باریك می‌باشد و مقعد نیز ...
جمعه, 20 اسفند 1389
14. بيماري‌های گوش
(تحفه سلیمانیه)
... طرف گوشی كه آب در رفته باشد میل بسیار دهند و پای طرف دیگر را از زمین برداشته به یك پای بسیار بر جهند، و گوش آب رفته را بر بالش گذاشته حركت شدید دهند. [همچنین است چكاندن دارو[23] در گوش در حالیكه به سرعت ...
جمعه, 20 اسفند 1389
... آشامیدن آب با سركه و سكنجبین سرد كرده. [حركت دندان و سستي گوشت بيخ دندان] و منع می‌كند از حركت دندان و سستی گوشت بیخ دندان: گل سرخ، شب، گلنار، گزمازج، سماق، مازو[21] و تباشیر كوفته نرم ...
جمعه, 20 اسفند 1389
16. نیر اعظم
(نیر اعظم)
... با سر عنوان‎هاي: اسباب حركت بحران قبل از وقت او، تعريف بحران به قول جالينوس، تقسيم ايام مرض، معرفت ايام مسهل، آغاز حساب بحران و ادوار آن...، علامات وقوع لرزه، علامات دالّه بر بحران جيّد، اصناف موت كه در ...
جمعه, 20 اسفند 1389
17. کلام استاد
(دفع المضار)
... شراب و حركت و سكون و شادی و اندوه و غضب و خواب و بیداری و گشادگی و بستگی، كه بی‌این‌ها زندگانی میسر نیست و با وجود این رعایت‌ها دوری كردن از چیزی چند واجبست، مثل: ماندگی و شكستگی و بریدن و سوختن و زهرها ...
جمعه, 20 اسفند 1389
18. تدبير حركت و سكون
(حفظ صحت ناصری)
فصل سوم در بيان ضرورت و تدبير حركت و سكون بدني كه سوم ستة ضروريه است و حركت عبارت از خروج ماده است از قوه به سوي فعل و سكون عبارت از باقي ماندن ماده است در حالت قوّه‌گی خود و يا بالفعليّت خود. ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
19. تدبير مأكول و مشروب
(حفظ صحت ناصری)
... سمك رضراضي كه ماهي سفيد نامند و قزل‌‌آلا و كُلي و امثال اينها هر گوشت معتدل جيدالغذاء سريع‌الهضم، به شرط اينكه اينها همه بسته و محبوس نباشند بلكه در حركت و در چراگاه به علف‌زارهاي خوب باشند. كبك و درّاج ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... سبزي و خرمي زمين است به روئيدن نباتات و برگ برآوردن اشجار و ظهور شكوفه. و خريف در مقابل آن است. صيف جميع زمان گرمي هوا است. شتا جميع زمان بارد. و ربيع در نزد منجمين عبارت است از انتقال شمس به حركت خاصة ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
فصل پنجم از ستة ضروريه در تدبير خواب و بيداري است بدان‌که خواب عبارت است از رجوع و ميل كردن حرارت غريزيه به سوي باطن به علت طلب استراحت قوي و نضج غذا و به عبارت ديگر ترك حركت نفس است به استعمال ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
22. درضروريات تدبيراكل
(حفظ صحت ناصری)
... سريع‌الهضم، به شرط اينكه اينها همه بسته و محبوس نباشند بلكه در حركت و در چراگاه به علف‌زارهاي خوب باشند. كبك و درّاج را تازه صيد نموده باشند و محبوس در قفس نباشند. و از شیرينی‌ها و حلويّات آنچه ملايم‌الحلاوت ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
23. مزاج
(مصطفوی 2)
... شد فاسد شده و صورتي كه نبود و موجود شد كائن شده است (امروز می‌گويند تغييرات شيميايي) قدما كليه تغييراتي را كه عارض اجسام می‌شود حركت می‌ناميدند، و بنابراين انواع حركات قائل بودند، مثلاً تغيير مكان جسم ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
24. اختناق و خفگی
(حفظ صحت)
... را بلند کرده، تا دو طرف سر برند و به ملايمت ولي محکم تا دو ثانيه همان جا نگاه دارند. در اين حركت چون اضلاع مرتفع گردند حجم ريه زياد شده و شهيق حاصل گردد. بعد بازوها را پايين آورده، به ملايمت ولي مستحکماً ...
شنبه, 20 آذر 1389
... ديگري از قطع داروهاي آرام‌بخش پيدا مي‌شود از جمله در بيمارستان فرناندويدال روزي به بيماري برخوردند كه حالت افراد مست را داشت و قادر به حركت نبود تنها علتي را كه توانستند براي اين ناراحتي پيدا كنند قطع ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
26. کلیات داروشناسی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... علت كيفيت فاعلة گرمی ايجاد می‌شوند. تبريد (سرد كردن) و تكثيف (درهم فشردن) به علت كيفيت سردی دوا ايجاد می‌شوند. تليين (نرم كردن) و سيلان (ايجاد حركت و جاري كردن) به علت كيفيت منفعلۀ تر بودن ايجاد می‌شوند؛ ...
شنبه, 27 فروردين 1390
27. اصطلاحات مربوط به اشکال دارویی و شیوة کاربرد داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
...  ـ مضمضة طبیخ سرکه با زیره و صعتر برای تسکین درد دندان نافع است. ـ مضمضة مطبوخ سیاه‌دانه با سركه برای درد دندان بارد مفید است. غرغره: حركت دادن دوای مایع در حلق؛ چه پس از گرداندن در حلق، بلعیده شود ...
شنبه, 27 فروردين 1390
28. اصطلاحات طبّی عمومی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... آن در همة جهات حركت كند، چه در حین سیلان پیوستگی اجزاي آن قطع شود و چه اجزای آن پیوسته بماند، مثل آب و روغن‌ها. عَصير: آب افشرده از گیاهان كه به حالت بسته و جامد درنیامده باشد. غليظ: به‌معني كثيف است ...
شنبه, 27 فروردين 1390
29. درجات قواي ادويه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... بزنند مثلاً حركت عضلاني را مختل كنند يا حركت دستگاه گوارش را خيلي زياد يا كم كنند، ولي موجب مرگ نمی‌شوند مگر اينكه با مقادير خيلي زياد مصرف شوند، مانند زنجبيل كه داروي درجة سه و بسيار مؤثری است يا نانخواه ...
شنبه, 27 فروردين 1390
30. حكايت باز و جالينوس
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... خرد شده بود و از عوارض حاصله شفا يافت، مگر دو انگشت خنصر[19] و بنصرش[20] كه مدت‎ها بي‎حس بودند و نمي‎توانست آنها را به خوبي حركت دهد. انگشت وسطي مختصر بي‎حسي داشت. اطبّا داروهاي مختلفي روي انگشتان او مي‎گذاردند ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047