جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو دارو

84 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 3 از 3
61. بخش اول:مقايسه پيشرفت علم طب با پيشرفت ساير علوم
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 1)
... اطبای دنيا و رواج بي‏حد و حساب و بي‏بند و بار داروها را در جامعه نام برد.  ...
جمعه, 05 فروردين 1390
62. بزرگان این‌گونه می‌زیند
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 1)
... عالي، رئيس دانشگاه تهران، رئيس دانشگاه شهيد بهشتي، رئيس هيئت مديره سازمان نظام‌پزشكي، رئيس كميسيون بهداري مجلس شوراي اسلامي، رئيس دانشكده پزشكي و داروسازي دانشگاه تهران و مشاور عالي و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري.  ...
جمعه, 05 فروردين 1390
63. باب اول
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... خون باشد باز نباید داشت تا آنچه طبیعت دفع می‌کند برود پس اگر از حّد بگذرد و قوّت ساقط شود تدبیر بازداشتن باید کرد و رگ زدن و خون اندک اندک از رگ بیرون کردن بهتر و صواب‌ترین علاج است. و داروهایی‌ که خون ...
جمعه, 05 فروردين 1390
64. مطلب السوال
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... نسخه‌های حکمای پیشین را نیز گلچین کرده است. همچنین سعی نموده است نسخه‌ها را با ذکر میزان مفردات دارویی مورد نیاز و در صورت لزوم ظرافتهای روش ساخت، قابل تهیه کند. آنچه که مکرراً سفارش نیز می‌کند استفاده ...
جمعه, 05 فروردين 1390
65. مقدمه دکتر اصفهانی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 1)
... بالینی و تجربی، داروشناسی و علوم وابستة دیگر را برای نسل‌های بعد به میراث گذاشت که البته این ذخیره علمی همواره، گاه در چهرة چراغی فروزان و گاهی نیز در قالب شمعی لرزان نورافشانی کرده است و چه بسیار بهره‌گیری‌ها ...
جمعه, 20 اسفند 1389
66. پیشگفتار
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... را تریاق فاروقش ز فرقان آمده و داروشناسان، کلمه اخیر را به «المفرّق بین البدن و السّمّ» تفسیر کرده اند. بنابر آنچه یاد شد اطلاق تریاک بر افیون از باب تسمیة الشّیء باسم جزئه بوده است. افیون که به فرنگی ...
جمعه, 20 اسفند 1389
67. مقدّمه مصححین
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... نامشروع محتاج شود» و خمر را به هیچ عنوان تجویز نمی‌کند. علاقۀ اصلی عمادالدّین به دارو پزشکی بود. وی در اواخر عمر توانست داروهائی ازگیاه عشبه درست کند و به این ترتیب شهرت فراوان یافت و داروهایش به میزان ...
جمعه, 20 اسفند 1389
68. ترکیبات افیون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
...  6)      زامهران کبیر 7)      زامهران صغیر 8)      بُزُرگ دارو 9)      معجون هرمس 10)  کاسکبینج[3] 11)  سنجرنیای کبیر 12)  سنجرنیای صغیر 13)  ارسطون صغیر 14)  ارسطون کبیر 15)  ادحمرثا ...
جمعه, 20 اسفند 1389
69. s9
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... نرسید [96]. ل و آ [97]. ل و آ: در نسخة ل مقادیر هر دارو علاوه بر ضبط حروفی، بصورت عدد با رنگ قرمز  مقابل آن نوشته شده است: مصحح [98]. ل و آ: بیست 20 [99]. در نسخة ل با کلمه بعدی جابجا شده است: ...
جمعه, 20 اسفند 1389
70. بیماری‌های دستگاه تنفسی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... مرتبه بنوشند. [اگر به داروهایی كه ذكر شد پوسته خشخاش كوبیده اضافه كنیم، اثر آن بیشتر و مفیدتر خواهد شد]. [و همچنین اگر یك جزء از تخم كاهو[2] به آن اضافه كرده برای سرفه‌های خشكی كه در شب بوجود می‌آید ...
جمعه, 20 اسفند 1389
71. بیماری‌های كليه و مثانه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... تازه است و [يا] آب زیتون خام. [اگر این دارو را بخواهند برای سنگ مثانه مصرف كنند: باید به هر خوراك آن] یك دانگ عقارب سوخته [همراه كرد و مصرف نمود كه فایده بسیار خواهد داشت]. و سنگ مثانه را نافع است، ...
جمعه, 20 اسفند 1389
72. بیماری‌های قلب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... هر كدام یك مثقال، [و مسك از یك دانگ تا یك مثقال همه را پخته و این داروی خوشبو را حب می‌كنند[6] و در موقع لزوم یك مثقال آن را با] به آبِ به ساده یا آب‌ِ به ممسك[7] یا ربوب بعض فواكه كه مذكور شد بیاشامند. ...
جمعه, 20 اسفند 1389
73. بيماري‌های گوش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... طرف گوشی كه آب در رفته باشد میل بسیار دهند و پای طرف دیگر را از زمین برداشته به یك پای بسیار بر جهند، و گوش آب رفته را بر بالش گذاشته حركت شدید دهند. [همچنین است چكاندن دارو[23] در گوش در حالیكه به سرعت ...
جمعه, 20 اسفند 1389
74. بيماري‌های چشم
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... به این طلا، صفت آن: حضض یك جزء، اقاقیا نیم جزء، صبر ربع جزء و زعفران مثل آن، شیاف ساخته خشك نمایند و [در موقع لزوم] در آب كاسنی و گشنیز ساییده، بر اجفان و پیشانی و دو شقیقه طلا نمایند. [این دارو مانع رسیدن ...
جمعه, 20 اسفند 1389
75. بيماري‌های لب و دهان و دندان
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... نافع است. [همچنين بذرالبنج و ميعه سائله را به اندازه يك فندق حب كرده و استعمال كنند، و یا بخور بذرالبنج به وسیله قیف ‌دهند كه درد را ساكت می‌كند. همچنین نگهداشتن داروی زیر در دهان مفید است: پوسته چنار ...
جمعه, 20 اسفند 1389
76. کلام استاد
(مجموعه کتاب های طرح احیا/دفع المضار)
... شرح داروهای مفرده را نیاورده‌ام ولیکن در مرکبات و لغات و اصطلاحات دشوار کمک کننده می‌باشد. نکته دیگر این است که مبحث شراب‌ها را بر خلاف بسیاری از سایر مصححین حذف نکرده‌ام. چرا که اولاً کل مبحث راجع ...
جمعه, 20 اسفند 1389
77. اسماعیل ناظم
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... ما در پنج بخش بنیادین تدوین شده‌اند: - کلیات دانش پزشکی. - بیماریهای عام. - بیماریهای خاص. - داروهای مفرد. - داروهای ترکیبی. یکی از بخش‌های مهم اصول پزشکی کهن مسئله بهداشت یا به تعبیر قدما ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... (یاقوتی) بانضمام رساله دافع الوبا ترکیبات دارویی (قرابادین) حکیم وکیل احمد سکندر پوری فارسی موسسه مطالعات تاریخ طب 1 ج1 ن1 A2 1 4 منهاج الدکان و دستور الاعیان قرابادین داودبن ...
دوشنبه, 06 دی 1389
79. مزاج
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
... محيط و هيجانات عصبي و روحي و داروهايي كه مصرف می‌شود و همه و همه در تغيير حرارت توليدي و بنابراين در افزايش و كاهش درجه حرارت بدن مؤثرند؛ و به اين جهت اگر طبيب معتدل‌المزاج هم باشد، نخواهد توانست يا حس ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
80. ضايعات آشكار در ظاهر بدن، فصد، حجامت، قي و اسهال
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
...    باب سوم: قوبا و سعفه درمان را اين‌گونه آغاز كند: فصد، جوشانده هلیله و اصلاح تغذیه. سپس موضع را با اين دارو بمالد: هسته هلیله زرد و كابلي و نيز برگ پودر شده شیرین‌بیان را گرفته همراه با سركه، روغن ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
81. ضعف معده، بیماری‌های شکم و دستگاه گوارش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... با چند قطره روغن بادام یا روغن گل و یا روغن بنفشه است. این دارو، باعث کار کردن شکم از بین رفتن انسداد می‌شود.   باب چهارم: سکسکه اگر سکسکه ناشی از حرکتی باشد که پس از غذا خوردن و بالا آمدن غذا به ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
82. خواص خوراکی ه او نوشیدنی ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... می‌کند و برای زخم‌های دهان مفید است[15]. ربّ انار: گرم[؟][16] بوده برای معده نافع و مسکّن حالت تهوع و دل آشوبی است.   باب هجدهم: داروهای پرورده گل‌انگبین شکری: مقوی معده و گرمی‌بخش آن است اما ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
83. مقدمه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... تصحیح خود قرار داده است. با این همه، کتاب نیازمند تصحیح انتقادی است هم از حیث صحت انتساب به شیخ و هم از حیث رسم‌الخط پاره‌ای از اسماء گیاهان دارویی و بیماریها و هم از حیث افتادگی و اضطراب متن. البته احتمال ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
84. دیباچه مصححان
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت)
... تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل/ انتشارات اسماعیلیان/ جلد سوم/ 1386 7-     دایرة‌المعارف طب سنتی (گیاهان دارویی)/ دکتر ابوالقاسم سلطانی/ انتشارات ارجمند/ جلد اول/ 1383 8-     لغت‌نامة دهخدا، علی‌اکبر ...
شنبه, 20 آذر 1389
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047