جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو سرکه

32 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 1 از 2
... ترش به‌سبب برودت و مائیت و لطافت جوهرشان به حسب مراتب خود مبرّد ملطّف، مقطّع، نفوذ دهنده، مفتّح سدّه‌ها، مجفّف، مسکّن صفرا، مطفی حدّت خون هستند، مانند سرکه و آب میوه‌های ترش و آب ماست. ترشی‌ها برای عصب‌ها ...
شنبه, 27 فروردين 1390
... مفيد است. شمّه: دوای بوکردنی است. ـ بویيدن ترنج مقوّي دل و مفرّح است. ـ بویيدن سرکه برای باز کردن سدّة‌ مصفاة (انسداد در سوراخ‌های استخوان پرویزنی و سینوزیت ناشی از آن) مفید است. دُلوك: در لغت ...
شنبه, 27 فروردين 1390
3. اصطلاحات مربوط به افعال داروها
(کلیات طب سنتی ایران)
... ایجاد می‌کند. این تفرق اتصال گسترده است ولی هر واحد آن به‌ قدری جزئی است که به‌تنهایی قابل حسّ نیست، مانند استعمال خردل با سرکه یا سرکه به‌تنهایی. محمّر: یعنی سرخ‌کننده. دوایی است که با‌ قوة گرمی و جذب ...
شنبه, 27 فروردين 1390
4. رساله اسهالیه
(مطلب السوال)
... امعاء و زحیر و لَهَب و اطفاء حرارت آن نظیر ندارد و اَکلِ پختة برگ و بیخ او با سرکه و نمک و قلیل عدس، نافع اسهال مزمن دموی و قدر شربتش تا سه مثقال است. بُسَد: در اوّل سرد و در دویّم خشک، قاطع نزف‌الدم ...
جمعه, 05 فروردين 1390
5. باب اول
(مطلب السوال)
... طلا نمایند که دفعةً درد ساکن خواهد شد و بوئیدن گل نیلوفر نیز مفید است. و بهتر آن است که غذای روز مغز خیار با سرکه انگوری کهنه باشد و غذای شب آش آب انار یا رُبّ سیب یا آب غوره، یا اینکه دو مثقال تخم گشنیز ...
جمعه, 05 فروردين 1390
6. مقدمه
(مطلب السوال)
... امعاء و زحیر و لَهَب و اطفاء حرارت آن نظیر ندارد و اَکلِ پختة برگ و بیخ او با سرکه و نمک و قلیل عدس، نافع اسهال مزمن دموی و قدر شربتش تا سه مثقال است. بُسَد: در اوّل سرد و در دویّم خشک، قاطع نزف‌الدم ...
جمعه, 05 فروردين 1390
7. ترکیبات افیون
(رساله افیونیه)
... شود، در طبیخ زیره. و از برای وجع سپرز به سرکه و گلاب و شراب[147]. و از برای درد پهلوی راست به شراب اصول، و از برای درد پهلوی چپ، با آب حلتیث. و از برای وجع کبد به آب و عسل هرگاه مرض کبد، بارد باشد ...
جمعه, 20 اسفند 1389
8. s9
(رساله افیونیه)
... می‌شود به واسطة مخالفت او با مزاج او همچنین برودت و یبوست در مزاج معتادِ افیونی، حکمِ مزاجِ[174] اصلی گرفته و از حرارت و رطوبت خمر متأذّی می‌شود. دیگر آنکه به واسطة برودت معده، خمر ترش و مانند سرکه می‌گردد ...
جمعه, 20 اسفند 1389
9. s3
(رساله افیونیه)
... به سرکه حل کنند و بينی خر را به آن مالند آب از چشم او چون اشک در آيد و فرياد کند[43]. شيخ‌الرّئيس گويد: شربتی از افيون يک عدسة کبيره است و گفته‌اند که يک عدس است و از دو دانگ نگذرانند. صاحب اختيارات ...
جمعه, 20 اسفند 1389
10. بیماری‌های دستگاه تنفسی
(تحفه سلیمانیه)
... و القرص المتخذ بالبنفسج و السقمونیا علی ما ذكرناه [15]. خ و چ: الربو [16]. خ و چ: بزر القریص (پاورقی نسخه چ: غذایی است كه از گوشت مرغ یا ماهی با ترشی درست ‌كنند)؛ ن: تخم گزنه؛ دهخدا: 1- گوشت با سرکه ...
جمعه, 20 اسفند 1389
11. کلام استاد
(دفع المضار)
... مصلحت باید کرد. و اگر احتیاج افتد، محل جگر و دل را به صندل و آب گشنیز تازه و اندک سرکه طلا باید کرد و سرکه در روغن گل سرخ بر سر طلا باید کرد و پا‌ها در آب سرد باید نهاد، بعد از آن اندکی بر دوش باید ریخت ...
جمعه, 20 اسفند 1389
... روان كرد سپس آب‌پنیر (ماءالجبن) و پس از آن آب روغن سرکه همراه با جوشانده زردآلو داده شود. باب هشتم: دمل‌ها براي درمان بايد حُضُض خيس خورده در گلاب به مدت سه روز را بر روي دمل نگه دارند چنانچه بزرگ ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... سکنجبین با آب گرم بنوشد پس از آن غذای تهیه شده از لوبیای سرخ، نمک سفید، شوید و چند قطره روغن سرکه را گرفته و آب آنرا بنوشد تا معده‌اش کاملاً پاک شود. سپس معجون پیش گفته کفایت می‌کند. اما چنانچه بیمار قی ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... گرم و خشک مری کوهی[13]: سرد و خشک نمک: گرم و خشک قره‌قروت: سرد و خشک رخبین1: لطیف‌تر از قره‌قروت (مصل) است.   باب چهاردهم: سرکه، آبکامه، زیتون، کامه و ترشی‌ها، رواحین سرکه: سرد و لطیف. آبکامه ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
15. اختناق و خفگی
(حفظ صحت)
... تنفّس و دَوَران ببينند از بدن مريض درآورده، سر و سينه را از تتمّة بدن، بلندتر کرده، ساق‌ها و ستون فقرات را با عَرَق يا سرکه يا غير آن در نهايت شدّت مالش دهند و بلاتأمّل تنفّس مصنوعي را مطابق يکي از قواعد ...
شنبه, 20 آذر 1389
16. سوختگي
(حفظ صحت)
... وضع مکرّر مِنديل آب خالص بسيار سرد يا مخلوط با سرکه و يا «آب سفيد» است(«سواَسِنات دُوپلُن» مايع يک جزء، 49 جزء، مخلوط کرده آب سفيد حاصل شود و در وقت ضرورت دستمالي در آن خيسانيده به روي سوختگي گذارند). ...
شنبه, 20 آذر 1389
17. واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به طعم‌ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... ترش به‌سبب برودت و مائیت و لطافت جوهرشان به حسب مراتب خود مبرّد ملطّف، مقطّع، نفوذ دهنده، مفتّح سدّه‌ها، مجفّف، مسکّن صفرا، مطفی حدّت خون هستند، مانند سرکه و آب میوه‌های ترش و آب ماست. ترشی‌ها برای عصب‌ها ...
شنبه, 27 فروردين 1390
18. اصطلاحات مربوط به اشکال دارویی و شیوة کاربرد داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... مفيد است. شمّه: دوای بوکردنی است. ـ بویيدن ترنج مقوّي دل و مفرّح است. ـ بویيدن سرکه برای باز کردن سدّة‌ مصفاة (انسداد در سوراخ‌های استخوان پرویزنی و سینوزیت ناشی از آن) مفید است. دُلوك: در لغت ...
شنبه, 27 فروردين 1390
19. اصطلاحات مربوط به افعال داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... ایجاد می‌کند. این تفرق اتصال گسترده است ولی هر واحد آن به‌ قدری جزئی است که به‌تنهایی قابل حسّ نیست، مانند استعمال خردل با سرکه یا سرکه به‌تنهایی. محمّر: یعنی سرخ‌کننده. دوایی است که با‌ قوة گرمی و جذب ...
شنبه, 27 فروردين 1390
20. رساله اسهالیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... امعاء و زحیر و لَهَب و اطفاء حرارت آن نظیر ندارد و اَکلِ پختة برگ و بیخ او با سرکه و نمک و قلیل عدس، نافع اسهال مزمن دموی و قدر شربتش تا سه مثقال است. بُسَد: در اوّل سرد و در دویّم خشک، قاطع نزف‌الدم ...
جمعه, 05 فروردين 1390
21. باب اول
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... طلا نمایند که دفعةً درد ساکن خواهد شد و بوئیدن گل نیلوفر نیز مفید است. و بهتر آن است که غذای روز مغز خیار با سرکه انگوری کهنه باشد و غذای شب آش آب انار یا رُبّ سیب یا آب غوره، یا اینکه دو مثقال تخم گشنیز ...
جمعه, 05 فروردين 1390
22. مقدمه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... امعاء و زحیر و لَهَب و اطفاء حرارت آن نظیر ندارد و اَکلِ پختة برگ و بیخ او با سرکه و نمک و قلیل عدس، نافع اسهال مزمن دموی و قدر شربتش تا سه مثقال است. بُسَد: در اوّل سرد و در دویّم خشک، قاطع نزف‌الدم ...
جمعه, 05 فروردين 1390
23. ترکیبات افیون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... شود، در طبیخ زیره. و از برای وجع سپرز به سرکه و گلاب و شراب[147]. و از برای درد پهلوی راست به شراب اصول، و از برای درد پهلوی چپ، با آب حلتیث. و از برای وجع کبد به آب و عسل هرگاه مرض کبد، بارد باشد ...
جمعه, 20 اسفند 1389
24. s9
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... می‌شود به واسطة مخالفت او با مزاج او همچنین برودت و یبوست در مزاج معتادِ افیونی، حکمِ مزاجِ[174] اصلی گرفته و از حرارت و رطوبت خمر متأذّی می‌شود. دیگر آنکه به واسطة برودت معده، خمر ترش و مانند سرکه می‌گردد ...
جمعه, 20 اسفند 1389
25. رساله افیونیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... به سرکه حل کنند و بينی خر را به آن مالند آب از چشم او چون اشک در آيد و فرياد کند[43]. شيخ‌الرّئيس گويد: شربتی از افيون يک عدسة کبيره است و گفته‌اند که يک عدس است و از دو دانگ نگذرانند. صاحب اختيارات ...
جمعه, 20 اسفند 1389
26. بیماری‌های دستگاه تنفسی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... و القرص المتخذ بالبنفسج و السقمونیا علی ما ذكرناه [15]. خ و چ: الربو [16]. خ و چ: بزر القریص (پاورقی نسخه چ: غذایی است كه از گوشت مرغ یا ماهی با ترشی درست ‌كنند)؛ ن: تخم گزنه؛ دهخدا: 1- گوشت با سرکه ...
جمعه, 20 اسفند 1389
27. کلام استاد
(مجموعه کتاب های طرح احیا/دفع المضار)
... مصلحت باید کرد. و اگر احتیاج افتد، محل جگر و دل را به صندل و آب گشنیز تازه و اندک سرکه طلا باید کرد و سرکه در روغن گل سرخ بر سر طلا باید کرد و پا‌ها در آب سرد باید نهاد، بعد از آن اندکی بر دوش باید ریخت ...
جمعه, 20 اسفند 1389
28. ضايعات آشكار در ظاهر بدن، فصد، حجامت، قي و اسهال
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... روان كرد سپس آب‌پنیر (ماءالجبن) و پس از آن آب روغن سرکه همراه با جوشانده زردآلو داده شود. باب هشتم: دمل‌ها براي درمان بايد حُضُض خيس خورده در گلاب به مدت سه روز را بر روي دمل نگه دارند چنانچه بزرگ ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
29. ضعف معده، بیماری‌های شکم و دستگاه گوارش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... پس از آن غذای تهیه شده از لوبیای سرخ، نمک سفید، شوید و چند قطره روغن سرکه را گرفته و آب آنرا بنوشد تا معده‌اش کاملاً پاک شود. سپس معجون پیش گفته کفایت می‌کند. اما چنانچه بیمار قی کردن را ناخوش داشت و انجام ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
30. خواص خوراکی ه او نوشیدنی ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... گرم و خشک مری کوهی[13]: سرد و خشک نمک: گرم و خشک قره‌قروت: سرد و خشک رخبین1: لطیف‌تر از قره‌قروت (مصل) است.   باب چهاردهم: سرکه، آبکامه، زیتون، کامه و ترشی‌ها، رواحین سرکه: سرد و لطیف. آبکامه ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047