جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو سوداوی

8 آیتم را پیدا کرد.

1. ترکیبات افیون
(رساله افیونیه)
... گرم و سرد، از مراری[195] و سوداوی و مراقی و قولنج، و درد جگر که از باد و دم و ورم، قبل از آنکه جمع شود و چرک کند و آنچه چرک کرده، زياده نشود و آنچه زيادت نشود[196] متحلّل شود و درد گرده و ورم[197] آن، ...
جمعه, 20 اسفند 1389
2. s7
(رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389
3. کلام استاد
(دفع المضار)
... معتدل، صفراوی و سوداوی کند. و اگر غذایی لطیف مثل آب گوشت مرغ و شیرینی‌ها واقع شود، آن را با ترهای سرد مثل کاهو بخورند تا آن غذای لطیف به اعتدال آید و نگذارد که بسوزد. پس مناسب آن است که بر غذاهای معتدل کم ...
جمعه, 20 اسفند 1389
4. ترکیبات افیون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... گرم و سرد، از مراری[195] و سوداوی و مراقی و قولنج، و درد جگر که از باد و دم و ورم، قبل از آنکه جمع شود و چرک کند و آنچه چرک کرده، زياده نشود و آنچه زيادت نشود[196] متحلّل شود و درد گرده و ورم[197] آن، ...
جمعه, 20 اسفند 1389
5. s9
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... خاطر از مکنونات است، خمر، آن را به ظاهر متوجّه می‌سازد و چون اخلاط این مردم به سوداویّت مایل است[187] وقتی که خمر ابرازِ آن کند، تیرگی و سیاهی در بشره ظاهر می‌شود[188] و همچنین در خاطر آنچه مقتضی سودا ...
جمعه, 20 اسفند 1389
6. s7
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389
7. کلام استاد
(مجموعه کتاب های طرح احیا/دفع المضار)
... معتدل، صفراوی و سوداوی کند. و اگر غذایی لطیف مثل آب گوشت مرغ و شیرینی‌ها واقع شود، آن را با ترهای سرد مثل کاهو بخورند تا آن غذای لطیف به اعتدال آید و نگذارد که بسوزد. پس مناسب آن است که بر غذاهای معتدل کم ...
جمعه, 20 اسفند 1389
8. مزاج
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
... كرده و درجه حرارت بدن را پايين می‌آورد. خلط سودا و امراض سوداوی می‌دانیم که بدن انسان از موقعیت متمایز از یکدیگر تشکیل شده: یک قسمت شامل نسوج و اعضا بدن است که جامد یا نیمه‌جامد می‌باشند مثل پوست، ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047