جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو صفراوي

12 آیتم را پیدا کرد.

1. ابن‌سينا
(حکایات اهل نظر)
... آنها شده است؛ مانند اینکه شيخ معتقد بوده كه در تبهاي گرم، اگر بيمار كر شود و اسهال صفراوي پيش آيد، كري زايل می‌گردد، چرا كه علت (کری) از بالا رفتن خلط صفراوي شده و به اسهال صفراوي دفع گردد و بالعكس؛ تب ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... شده اين ماده را به طور مصنوعي از اسيدهاي صفراوي تهيه نمايد. چون دانشمندان پس از مطالعات زياد در يافته بودند كه در مبتلايان به رماتيسم، پوسته غدد فوق كليوي ضخيم شده و كم و بيش از كار مي‏افتد، لذا در سال ...
جمعه, 05 فروردين 1390
3. تدبير مأكول و مشروب
(حفظ صحت ناصری)
... قهوه به فاصلة يك ساعت بعد از غذا به جهت جودت هضم بسيار مناسب است. و اگر در معده خلط صفراوي به‌هم برسد بايد از شرينیها و پياز و سير احتراز نموده از غذا مثل آش انارين و آش غوره ميل نمايند. بايد به دقت ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
4. درضروريات تدبيراكل
(حفظ صحت ناصری)
... و[46] يا آبكامه و امثال آن ميل نمايد و شرب قهوه به فاصلة يك ساعت بعد از غذا به جهت جودت هضم بسيار مناسب است. و اگر در معده خلط صفراوي به‌هم برسد بايد از شرينیها و پياز و سير احتراز نموده از غذا مثل آش ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
5. كاسني گياه طبي
(مصطفوی 2)
... و از عهده وظايف اصلي خود بر نمی‌آيند. بافت همبند كبد كه اطراف عروق خوني و رگ‌هاي صفراوي كبد را فرا گرفته است تحت تأثير اين سموم مختلف تحريك‌شده و نسج تصلبي ايجاد می‌كند و جدار داخلي اين رگ‌هاي خوني و ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
6. ابن‌سينا
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... آنها شده است؛ مانند اینکه شيخ معتقد بوده كه در تبهاي گرم، اگر بيمار كر شود و اسهال صفراوي پيش آيد، كري زايل می‌گردد، چرا كه علت (کری) از بالا رفتن خلط صفراوي شده و به اسهال صفراوي دفع گردد و بالعكس؛ تب ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... شده اين ماده را به طور مصنوعي از اسيدهاي صفراوي تهيه نمايد. چون دانشمندان پس از مطالعات زياد در يافته بودند كه در مبتلايان به رماتيسم، پوسته غدد فوق كليوي ضخيم شده و كم و بيش از كار مي‏افتد، لذا در سال ...
جمعه, 05 فروردين 1390
8. تدبير مأكول و مشروب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... قهوه به فاصلة يك ساعت بعد از غذا به جهت جودت هضم بسيار مناسب است. و اگر در معده خلط صفراوي به‌هم برسد بايد از شرينیها و پياز و سير احتراز نموده از غذا مثل آش انارين و آش غوره ميل نمايند. بايد به دقت ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
9. تدبیر هوا-تغییرات هوا - تدابیر چهار فصل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... امراض صفراويه مثل غب و محرقه و عطش و كرب معدي[21] يا قلبي به سبب انصباب خلط صفرا و امثال اينها. تدبير در اين فصل كه تابستان باشد آن است كه حافظين صحت مواظب تبريد و ترطيب شوند و تقليل در اغذيه و اشربه ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
10. درضروريات تدبيراكل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... و[46] يا آبكامه و امثال آن ميل نمايد و شرب قهوه به فاصلة يك ساعت بعد از غذا به جهت جودت هضم بسيار مناسب است. و اگر در معده خلط صفراوي به‌هم برسد بايد از شرينیها و پياز و سير احتراز نموده از غذا مثل آش ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
11. هوا‌ و تنفس
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت)
... حرارت حيواني را ضعيف نموده و بر عمل کبد اندکي افزوده و ترشح صفرا را زياد کرده، ترشح منوي و تنفس جلدي را نيز اندکي مي‌افزايد و تمام آثار حيات آليّه را ضعيف نموده، کم‌کم صفات و خواص مزاجِ صفراويِ لنفي بروز ...
شنبه, 20 آذر 1389
12. كاسني گياه طبي
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
... و از عهده وظايف اصلي خود بر نمی‌آيند. بافت همبند كبد كه اطراف عروق خوني و رگ‌هاي صفراوي كبد را فرا گرفته است تحت تأثير اين سموم مختلف تحريك‌شده و نسج تصلبي ايجاد می‌كند و جدار داخلي اين رگ‌هاي خوني و ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047