جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو صفرا

40 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 1 از 2
... ترش به‌سبب برودت و مائیت و لطافت جوهرشان به حسب مراتب خود مبرّد ملطّف، مقطّع، نفوذ دهنده، مفتّح سدّه‌ها، مجفّف، مسکّن صفرا، مطفی حدّت خون هستند، مانند سرکه و آب میوه‌های ترش و آب ماست. ترشی‌ها برای عصب‌ها ...
شنبه, 27 فروردين 1390
2. تدبیر سوءمزاج
(کلیات طب سنتی ایران)
... مسهل صفرا منجر به خروج بلغم گردد یعنی در استفراغ افراط شده؛ و اگر سودا خارج ‌شود، یعنی خیلی از حدّ طبیعی خود گذشته است. در این موارد خروج خون نشانة بدیِ وضعیت و زنگ خطر است. نکته: بروز عطش و خواب ...
شنبه, 27 فروردين 1390
3. محمد بن زکریای رازی
(حکایات اهل نظر)
... نگهداری از اسب. [12]. میانگین: در میان. ميان. [13]. فاتر: آب نیمه‌گرم. [14]. نضجی: پختگی. [15]. سقط: بد گفتن، دشنام. [16]. اخلاط: منظور چهار خلط سودا، صفرا، بلغم، و خون است. .[17] در گذشته ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
4. رساله اسهالیه
(مطلب السوال)
... اسهال[4]. اناردان: قابض‌تر از همة اجزاء انار است، خاصّه بو دادة او در افعال قوی‌تر و مُسکّن قی و غثیان و مانع اِنصِباب صفراء بر معده و به جهت صاحبان اسهال مراری دوا و غذائی بهتر از ناردان نیست. اسارون: ...
جمعه, 05 فروردين 1390
5. باب اول
(مطلب السوال)
... و یوضع علی الرأس او تبلّ بدهن ورد و لبن جاریة فان ذلک یسکن علی المکان او یشمّ النیلوفر او یأکل من لبّ الخیار الذی قد وضع فی الخلّ الثقیف او یتناول شیئاً من الربوب الحامضة التی من شأنها اطفاء الصفراء فانه ...
جمعه, 05 فروردين 1390
6. مقدمه
(مطلب السوال)
...  اناردان: قابض‌تر از همة اجزاء انار است، خاصّه بو دادة او در افعال قوی‌تر و مُسکّن قی و غثیان و مانع اِنصِباب صفراء بر معده و به جهت صاحبان اسهال مراری دوا و غذائی بهتر از ناردان نیست. اسارون: در دویّم ...
جمعه, 05 فروردين 1390
7. کلام استاد
(دفع المضار)
... اعتدال باشد. چهارم حال رنگ بدن: سفیدی دلالت بر كمی خون می‌كند و سرخی بر بسیاری خون و زردی بر صفرا، اگر با آن دیگر نشان‌های صفرا باشد، والّا زردی مطلقاً ‌دلالت بر كمی خون می‌كند. همچون كسانی كه از خستگی بیرون ...
جمعه, 20 اسفند 1389
8. تدبير مأكول و مشروب
(حفظ صحت ناصری)
... باعث تداخل و هيضه و امراض رديه است. و در هنگام غلبة اشتها و گرسنگي، مدافعه در خوردن ننمايند كه باعث ريختن صفرا و مواد رديه است به سوي معده و حدوث تهوع و قي و اسهالات و هيضه. و تأخير غذا زياده از نيم ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... گرم و خشك است مثل مزاج صفرا به سبب مسامته شمس به سمت‌الرأس و انعكاس اشعه و ارتفاع ابخره و تحليل رطوبات و قلت وقوع نداوت به امطار و غيرها. این در بلادي است كه در فصل صيف باران نبارد[19]. در صورت نزول باران ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... و مرتاضین است. و خوابیدن در آفتاب مضر است زیرا که موجب ثوران اخلاط و تحریک صفرا است و ثقل دماغ به جهت صعود ابخره و باعث صداع است. و خواب در مهتاب محرک خون است به سوی ظاهر و دماغ، لهذا محدث رعاف و محرك ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
11. درضروريات تدبيراكل
(حفظ صحت ناصری)
... صفرا و مواد رديه است به سوي معده و حدوث تهوع و قي و اسهالات و هيضه. و تأخير غذا زياده از نيم ساعت و نهايتش يك ساعت خوب نيست و اگر به جهت شغل و مهمي، تأخيري در خوردن واقع شود به قدر پنج مثقال سكنجبين یا[14] ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... تخلیه کند. سپس میعه نوشانده شود. اما اگر قی کردن پیش از غذا خوردن اتفاق افتد چنانچه نشانه‌های صفرا آشکار بود، آب انار سرد یا فقاع سرد نوشانده شود و از قی کردن پرهیز گردد تا صفرا به فم معده حرکت کند سپس ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... سوم: در بیان خواص ماهی ماهی تازه کلاً سردوتر، سریع‌الهضم و مولّد بلغم و شُل‌کنندة معده است. ماهی نمک‌سود کلاً گرم‌وخشک، سنگین و دیرهضم و تباه‌کنندة معده است، و صفرا و بلغم تولید می‌کند. تخم ماهی تازه، ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
14. هوا‌ و تنفس
(حفظ صحت)
... شده، اقسام اسهال و ذوسنطاريا و يبوست و سوء‌هضم پديدار گردد و کبد براي توليد صفراي مفرط به اعلىٰ درجه عمل نمايد و بنابراين اغذيه‌اي را که خيلي قابل احتراق است و مُولّد صفرا و باعث ازدياد حرارت دروني مي‌شوند ...
شنبه, 20 آذر 1389
15. كاسني گياه طبي
(مصطفوی 2)
... و بهترين عامل موثر براي پايين آوردن قند خون است. 2-   پرفسور شابرول و همكارانش ثابت كرده‌اند كه اگر جوشانده كاسني را به وريد حيوان تزريق كنيم پس از نيم ساعت حجم صفراي مترشحه دو الي چهار برابر می‌شود ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
16. سیب
(مصطفوی 2)
... و به علاوه وجود املاح قلیایی در بدن که از سوختن اسیدهای آلی و از جمله اسید مالیک موجود در سیب پیدا می‌شود کبد را به کار واداشته و از سیب یک مدر صفرا یعنی یک داروی دافع صفرا می‌سازد. از سوی دیگر چنان‌چه ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
17. واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به طعم‌ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... ترش به‌سبب برودت و مائیت و لطافت جوهرشان به حسب مراتب خود مبرّد ملطّف، مقطّع، نفوذ دهنده، مفتّح سدّه‌ها، مجفّف، مسکّن صفرا، مطفی حدّت خون هستند، مانند سرکه و آب میوه‌های ترش و آب ماست. ترشی‌ها برای عصب‌ها ...
شنبه, 27 فروردين 1390
18. اصطلاحات مربوط به اشکال دارویی و شیوة کاربرد داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
...  ـ نقوع اجاص (آلو بخارا) مرطّب معده است و برای رفع قي و غثیان صفراوی مفيد می‌باشد. لَعوق: به‌معني انگشت‌پیچ است. داروی لیسیدنی است كه از معجون رقيق‌تر باشد. ـ لعوق زوفا منقّی سینه از اخلاط غلیظ است. ...
شنبه, 27 فروردين 1390
19. تدبیر سوءمزاج
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... مسهل صفرا منجر به خروج بلغم گردد یعنی در استفراغ افراط شده؛ و اگر سودا خارج ‌شود، یعنی خیلی از حدّ طبیعی خود گذشته است. در این موارد خروج خون نشانة بدیِ وضعیت و زنگ خطر است. نکته: بروز عطش و خواب ...
شنبه, 27 فروردين 1390
20. محمد بن زکریای رازی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... نگهداری از اسب. [12]. میانگین: در میان. ميان. [13]. فاتر: آب نیمه‌گرم. [14]. نضجی: پختگی. [15]. سقط: بد گفتن، دشنام. [16]. اخلاط: منظور چهار خلط سودا، صفرا، بلغم، و خون است. .[17] در گذشته ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
21. ابن‌سينا
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... آنها شده است؛ مانند اینکه شيخ معتقد بوده كه در تبهاي گرم، اگر بيمار كر شود و اسهال صفراوي پيش آيد، كري زايل می‌گردد، چرا كه علت (کری) از بالا رفتن خلط صفراوي شده و به اسهال صفراوي دفع گردد و بالعكس؛ تب ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... شده اين ماده را به طور مصنوعي از اسيدهاي صفراوي تهيه نمايد. چون دانشمندان پس از مطالعات زياد در يافته بودند كه در مبتلايان به رماتيسم، پوسته غدد فوق كليوي ضخيم شده و كم و بيش از كار مي‏افتد، لذا در سال ...
جمعه, 05 فروردين 1390
... معده است؛ کنگر و بولدو: دافع صفرا بوده اعمال کبدی را منظم می‌سازد؛ سنا: ملين است؛ زيره سياه (زيره کرمانی، کرويا): مقوی معده و دافع نفخ می‌باشد؛ رازيانه: مقوی است؛ ختمی: ملين است؛ بادرنجبويه: مقوی قلب، ...
جمعه, 05 فروردين 1390
24. رساله اسهالیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... اسهال[4]. اناردان: قابض‌تر از همة اجزاء انار است، خاصّه بو دادة او در افعال قوی‌تر و مُسکّن قی و غثیان و مانع اِنصِباب صفراء بر معده و به جهت صاحبان اسهال مراری دوا و غذائی بهتر از ناردان نیست. اسارون: ...
جمعه, 05 فروردين 1390
25. باب اول
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... و یوضع علی الرأس او تبلّ بدهن ورد و لبن جاریة فان ذلک یسکن علی المکان او یشمّ النیلوفر او یأکل من لبّ الخیار الذی قد وضع فی الخلّ الثقیف او یتناول شیئاً من الربوب الحامضة التی من شأنها اطفاء الصفراء فانه ...
جمعه, 05 فروردين 1390
26. مقدمه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
...  اناردان: قابض‌تر از همة اجزاء انار است، خاصّه بو دادة او در افعال قوی‌تر و مُسکّن قی و غثیان و مانع اِنصِباب صفراء بر معده و به جهت صاحبان اسهال مراری دوا و غذائی بهتر از ناردان نیست. اسارون: در دویّم ...
جمعه, 05 فروردين 1390
27. ترکیبات افیون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... چه طبع[221] را که با يک چیز[222] سر و کار است راه انتفاع از آن و طریق تحرّس خود از مضارّ آن بهتر تواند یافت[223] و از این سبب است که دیرتر لاغر و ضعیف می‌شود[224] و ایشان را قی صفراوی و زنجاری و سقوط اشتها ...
جمعه, 20 اسفند 1389
28. s7
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389
29. کلام استاد
(مجموعه کتاب های طرح احیا/دفع المضار)
... اعتدال باشد. چهارم حال رنگ بدن: سفیدی دلالت بر كمی خون می‌كند و سرخی بر بسیاری خون و زردی بر صفرا، اگر با آن دیگر نشان‌های صفرا باشد، والّا زردی مطلقاً ‌دلالت بر كمی خون می‌كند. همچون كسانی كه از خستگی بیرون ...
جمعه, 20 اسفند 1389
30. تدبير مأكول و مشروب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... باعث تداخل و هيضه و امراض رديه است. و در هنگام غلبة اشتها و گرسنگي، مدافعه در خوردن ننمايند كه باعث ريختن صفرا و مواد رديه است به سوي معده و حدوث تهوع و قي و اسهالات و هيضه. و تأخير غذا زياده از نيم ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047