جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو گندم

21 آیتم را پیدا کرد.

1. کلیات داروشناسی
(کلیات طب سنتی ایران)
... ثلاثة آن بيفزايد و فائض گردد بر آن صورت عضوي از مبدأ فياضـ جلّ شأنهـ به استعداد قريب مانند آبِ گوشت‌هاي لطيف و زردة تخم‌مرغ نيم‌برشت، و يا [به استعدادِ] بعيد مانند گندم و ساير حبوب و بقول و غيرها؛ و كيفيت ...
شنبه, 27 فروردين 1390
... مانند تکمید (کماد کردن) به سبوس گندم. لَزوق: دوایی است که به عضو چسبانده می‌شود؛ مرهمی است که تا بهبودی جراحت به آن چسبندگی داشته باشد. مضمضه: دوای مایعی است که در دهان گردانده می‌شود. (دهان شویه) ...
شنبه, 27 فروردين 1390
... ثمر گیاه آشکار و بدون ‌غلاف باشد، مانند گندم و جو. عُنقود: خوشه نباتات. عناقيد جمع آن است.    ...
شنبه, 27 فروردين 1390
... شير، تخم مرغ، آرد گندم، موي گربه، پشم گوسفند، پر مرغ، گرد و غبار هوا، غبار نباتي، تعداد زيادي از داروها و مواد شيميايي حتي رژ لب و خلاصه آن‌چه كه بشر در زندگي روزانه با آن‌ها سر و كار دارد ممكن است بدن ...
جمعه, 05 فروردين 1390
5. بیماری‌های كليه و مثانه
(تحفه سلیمانیه)
... زیاده می‌سازد و فربه می‌كند: روغن شاهدانه[22] نیم وقیه، روغن گردو مثل آن [و دنبه آب شده نیم اوقیه] و طبیخ شنبلیله [و آرد گندم] و نخود از هر كدام دو كف در آب ریخته، بیفرشند[23] و اندك جوشی بدهند و دو وقیه ...
جمعه, 20 اسفند 1389
6. کلام استاد
(دفع المضار)
... آنچه در معده است. و اگر حافظ صحت گرم مزاج باشد و از حرکت صفرا ترسد، پیش از حمام، اندک چیزی لطیف تناول کند و بهترین چیزها در این وقت آن است که مغز نان گندم نیکو پخته، به آب انار یا آب غوره یا آب سیب ترش یا ...
جمعه, 20 اسفند 1389
7. تدبير مأكول و مشروب
(حفظ صحت ناصری)
... گندم پاكيزه از شوائب رديه و مأخوذ از زرع صحيح كه نرسيده باشد به آن آفت و آسيبي، و برنج عنبر بوي خوب[5] گيلان و چنپاي شيراز و پيشاور هند كه باعث حفظ[6] صحت و مزيد عمر است و بايد كه مخلوط نباشد به آن گندم ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
8. درضروريات تدبيراكل
(حفظ صحت ناصری)
... صحيح و سالم نخواهد ماند و در اندك زماني، فاني و نابود خواهد گرديد پس واجب است بر حافظ صحت كه اقتصار نمايد در غذا به نان گندم پاكيزه از شوائب رديه و مأخوذ از زرع صحيح كه نرسيده باشد به آن آفت و آسيبي، و ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
        مقاله دوم در باب بیان قوای خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها   باب اول: در بیان قوای دانه‌ها گندم: در درجه اول گرم و تر، بسیار مغذی (کثیرالغذاء) جو: در درجه اول سرد و خشک، ارزش غذائی کم ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
10. اغذية نباتيّه
(حفظ صحت)
...  مواد ازته گندم صلب ؟ 86/2 02/3 32/2 36/8 49/62 68/20 گندم نرم ؟ 12/2 08/2 87/1 05/6 51/76 ...
شنبه, 20 آذر 1389
11. کلیات داروشناسی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... ثلاثة آن بيفزايد و فائض گردد بر آن صورت عضوي از مبدأ فياضـ جلّ شأنهـ به استعداد قريب مانند آبِ گوشت‌هاي لطيف و زردة تخم‌مرغ نيم‌برشت، و يا [به استعدادِ] بعيد مانند گندم و ساير حبوب و بقول و غيرها؛ و كيفيت ...
شنبه, 27 فروردين 1390
12. اصطلاحات مربوط به اشکال دارویی و شیوة کاربرد داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... مانند تکمید (کماد کردن) به سبوس گندم. لَزوق: دوایی است که به عضو چسبانده می‌شود؛ مرهمی است که تا بهبودی جراحت به آن چسبندگی داشته باشد. مضمضه: دوای مایعی است که در دهان گردانده می‌شود. (دهان شویه) ...
شنبه, 27 فروردين 1390
13. اصطلاحات مربوط به ریخت‌شناسی گیاهان
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... ثمر گیاه آشکار و بدون ‌غلاف باشد، مانند گندم و جو. عُنقود: خوشه نباتات. عناقيد جمع آن است.    ...
شنبه, 27 فروردين 1390
... دست طبيعت‌اند چنين نيست و آن‌ها داراي فوايد و منافعي مي‌باشند كه هرگز كهنه نشده و از بين نخواهند رفت زيرا همان‌طور كه گندم مدت چندين ده‌هزار سال است غذاي طبيعي بشر مي‌باشد و به هيچ‌وجه نمي‌توان يك غذاي ...
جمعه, 05 فروردين 1390
... شير، تخم مرغ، آرد گندم، موي گربه، پشم گوسفند، پر مرغ، گرد و غبار هوا، غبار نباتي، تعداد زيادي از داروها و مواد شيميايي حتي رژ لب و خلاصه آن‌چه كه بشر در زندگي روزانه با آن‌ها سر و كار دارد ممكن است بدن ...
جمعه, 05 فروردين 1390
16. بیماری‌های كليه و مثانه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... زیاده می‌سازد و فربه می‌كند: روغن شاهدانه[22] نیم وقیه، روغن گردو مثل آن [و دنبه آب شده نیم اوقیه] و طبیخ شنبلیله [و آرد گندم] و نخود از هر كدام دو كف در آب ریخته، بیفرشند[23] و اندك جوشی بدهند و دو وقیه ...
جمعه, 20 اسفند 1389
17. کلام استاد
(مجموعه کتاب های طرح احیا/دفع المضار)
... آنچه در معده است. و اگر حافظ صحت گرم مزاج باشد و از حرکت صفرا ترسد، پیش از حمام، اندک چیزی لطیف تناول کند و بهترین چیزها در این وقت آن است که مغز نان گندم نیکو پخته، به آب انار یا آب غوره یا آب سیب ترش یا ...
جمعه, 20 اسفند 1389
18. تدبير مأكول و مشروب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... گندم پاكيزه از شوائب رديه و مأخوذ از زرع صحيح كه نرسيده باشد به آن آفت و آسيبي، و برنج عنبر بوي خوب[5] گيلان و چنپاي شيراز و پيشاور هند كه باعث حفظ[6] صحت و مزيد عمر است و بايد كه مخلوط نباشد به آن گندم ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
19. درضروريات تدبيراكل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... صحيح و سالم نخواهد ماند و در اندك زماني، فاني و نابود خواهد گرديد پس واجب است بر حافظ صحت كه اقتصار نمايد در غذا به نان گندم پاكيزه از شوائب رديه و مأخوذ از زرع صحيح كه نرسيده باشد به آن آفت و آسيبي، و ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
20. خواص خوراکی ه او نوشیدنی ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
        مقاله دوم در باب بیان قوای خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها   باب اول: در بیان قوای دانه‌ها گندم: در درجه اول گرم و تر، بسیار مغذی (کثیرالغذاء) جو: در درجه اول سرد و خشک، ارزش غذائی کم ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
21. اغذية نباتيّه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت)
...  مواد ازته گندم صلب ؟ 86/2 02/3 32/2 36/8 49/62 68/20 گندم نرم ؟ 12/2 08/2 87/1 05/6 51/76 ...
شنبه, 20 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047