جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو گوشت

52 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 1 از 2
1. کلیات داروشناسی
(کلیات طب سنتی ایران)
... ثلاثة آن بيفزايد و فائض گردد بر آن صورت عضوي از مبدأ فياضـ جلّ شأنهـ به استعداد قريب مانند آبِ گوشت‌هاي لطيف و زردة تخم‌مرغ نيم‌برشت، و يا [به استعدادِ] بعيد مانند گندم و ساير حبوب و بقول و غيرها؛ و كيفيت ...
شنبه, 27 فروردين 1390
2. اصطلاحات مربوط به افعال داروها
(کلیات طب سنتی ایران)
اصطلاحات مربوط به افعال داروها طبقة اوّل: افعالی که به‌‌سبب کیفیت حرارت پدید می‌آیند. مسخّن: یعنی گرم‌کننده. دارویی که حرارت بدن یا عضو را بالا می‌برد، مانند روغن گردو و گوشت گنجشک که مسخّن بدن‌اند، ...
شنبه, 27 فروردين 1390
3. اصطلاحات طبّی عمومی
(کلیات طب سنتی ایران)
... نفوذ نکنند (بر خلاف لطيف) مانند گوشت گاو، بادنجان، تخم‌مرغ زیاد جوشیده. لطيف: دوا (یا غذایی) است كه بعد از ورود در بدن، به‌آسانی تحت تأثیر کیفیت بدن قرار گیرد و به اجزاي بسيار کوچکی تقسیم شود و از این ...
شنبه, 27 فروردين 1390
4. تدبیر غذا در بیماری
(کلیات طب سنتی ایران)
... غذا نیازمند باشد. در این حال، کاهش کمیت غذا موجب هضم راحت‌تر، و افزایش کیفیت غذا سبب تغذیه و تقویت بدن می‌شود. آب گوشت‌های مختلف و زردة تخم‌مرغ عسلی را می‌توان بدین منظور توصیه کرد. کاهش توأم کمیت و ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
5. محمد بن زکریای رازی
(حکایات اهل نظر)
... متعجب شد و گفت: در اوايل مذكور است كه مستسقي اگر گوشت مار پير چند ساله بخورد، شفا يابد. من نيز مي‎دانستم و اگر مي‎خواستم به تو بگويم كه اين درمان پسر است، تصور مي‎كردي كه مي‎خواهم تو را از سر باز كنم ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
6. خون گرفتن
(حکایات اهل نظر)
... دست انجام می‌گرفت برحذر مي‎داشتند تا نكند انگشتانش نرمي و حساسيت و كارآمدي خود را از دست دهد و ديگر نتواند به آساني محل رگي را كه زير پوست و گوشت است تشخيص دهد. به او حتي توصيه مي‎شد كه با كشيدن سرمه چشمهاي ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
7. ابن‌سينا
(حکایات اهل نظر)
... از گوشت من هريسه[36] نيكو آيد. تا كار به درجه‎اي بكشيد كه نيز هيچ نخورد و روزها برآمد و نهار كرد و اطبّا در معالجت او عاجز آمدند. و خواجه ابوعلي اندر اين حالت وزير بود و شاهنشاه علاءالدوله محمد بن دشمنزيار بر ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
8. باب اول
(مطلب السوال)
... از مجموع ادویه مویز منقا از هسته، معجون سازند و هفت مثقال قبل از نوبه صرع بخورند، باذن‌الله، در یک هفته رفع ناخوشی خواهد شد. و باید تقلیل در غذا نمایند و غذا منحصر به نخودآب یا گوشت کبک و آهو و تیهو ...
جمعه, 05 فروردين 1390
9. ترکیبات افیون
(رساله افیونیه)
... زکام و نزله و تقويت عصب و محکم ساختن گوشت بيخ دندان‌ها[105]، و بوی بد از دهان رفع کند و فالج و لقوه و رعشه و سيلان لعاب از دهان آمدن[106] رفع کند و حواس را ذکیّ[107] و روشن سازد و ذِکر را قوی سازد و قوّت ...
جمعه, 20 اسفند 1389
10. بیماری‌های دستگاه تنفسی
(تحفه سلیمانیه)
... و كتیرا و شكر و روغن بادام به عمل آورده باشند میل فرمایند. و حمّام به اعتدال رفتن و استعمال آبزن و چرب كردن به روغن بنفشه بعد از حمّام نافع است. و از تعب و جماع پرهیز نمایند و از گوشت طیور و برّه كه ...
جمعه, 20 اسفند 1389
11. بیماری‌های كليه و مثانه
(تحفه سلیمانیه)
... و باید خورد غذاهای غلیظ و نفّاخ مثل نخود با پیاز یا گوشت فربه و آبهای چرب با مرغابی و مرغ خانگی، و آب نخود [با جوجه] و زرده تخم نیم‌برشت [قبل از غذا و در وقت مناسب، روزی 5 عدد]، با دو درم تخم تره‌تیزك ...
جمعه, 20 اسفند 1389
12. بیماری‌های قلب
(تحفه سلیمانیه)
... صلایه كرده، آرد باقلی، آرد نخود، آرد برنج [از هر كدام يك كف]، و شیر [و روغن بادام] حسای ساخته هر روز در وقت صباح بنوشند. و خوردن مغز بادام و بندق و پسته و نارجیل با قند و شكر و گوشت مرغ فربه مسمّن و ...
جمعه, 20 اسفند 1389
13. بيماري‌های چشم
(تحفه سلیمانیه)
... وجع تسكین می‌یابد ان‌شاء‌الله. و بعد از دفع شدن ماده بثور، نفع می‌كند این شیاف [كه باعث رشد گوشت تازه خواهد شد]، صفت آن:[23] كندر، انزروت، مرو[24]، خون سیاوشان، سرمه، اقلیمیای فضه، اجزاء برابر كوفته ...
جمعه, 20 اسفند 1389
... تنهایی] در دهن نگاه داشتن نفع می‌كند. [خون آمدن از بیخ دندان‌ها] و خون كه از گوشت پای دندانها آید هر گاه كه سرخ رنگ باشد و ورم داشته باشد آن گوشت‌ها، علاجش آن است كه: كافور و صندل سفید و عدس ...
جمعه, 20 اسفند 1389
15. کلام استاد
(دفع المضار)
... سردتر یا ترتر و نرم تر یا خشك‌تر و سخت‌تر باشد، دلالت بر غلبه همان حال یعنی گرمی و سردی و تری و خشكی كند بر مزاج. دوم حال فربهی و لاغری: گوشتِ محكم، دلالت بر گرمی و گوشتِ سست، دلالت بر سردی می‌كند و ...
جمعه, 20 اسفند 1389
16. تدبير مأكول و مشروب
(حفظ صحت ناصری)
... شيلم كه گندم ديوانه نامند كه مسكر و مفسد مزاج است و بر گوشت گوسفند يكسالة فربة خالي از علت و مرض و بزغالة شش ماهه و گوسالة يكساله و كبك و درّاج و تيهو و مرغ‌بچه و خروس‌بچه و گوشت ماهي تازة ريزه از قبيل ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... بوده كه به تكرار استعمال و تکثار[14] عادي شده. و در اين فصل بايد ترك اغذیة مولّدة خون مثل گوشت و شيريني و چيزهاي گرم و تلخ و شور نمايند و استعمال غذاي بارد كه مسكن اخلاط و مغلّظ و معدّل رقت آنها نمايند[15] ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
18. درضروريات تدبيراكل
(حفظ صحت ناصری)
... برنج عنبر بوي خوب[5] گيلان و چنپاي شيراز و پيشاور هند كه باعث حفظ[6] صحت و مزيد عمر است و بايد كه مخلوط نباشد به آن گندم شيلم كه گندم ديوانه نامند كه مسكر و مفسد مزاج است و بر گوشت گوسفند يكسالة فربة خالي ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
19. مزاج
(مصطفوی 2)
... تشخيص دهد و رنگي كه درك می‌شود بين سياهي و سپيدي است؛ ارسطو در اين باره می‌گويد: اگر ادراك حس بصر در نهايت قوت بود، شخص در گوشت، آب و خاك و هوا و آتش را از يكديگر متمايز ميديد (صفحه 689 ترجمه سماع طبيعي) ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
20. تب‌ها
(قانون کوچک)
... خفيف شود و بيمار روزي سبك‌تر و روز ديگر سنگين‌تر باشد تب او مركب خواهد بود. براي درمان اين نوع تب و تجویز غذا باید متناسب با بروز حالات، از درمانهاي تركيبي استفاده شود. باب ششم: تب دق چنانچه گوشت ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... پاك شود، پس از آن تأمل كن چنانچه بدن بیمار امتلاء داشته باشد و نبض وي عظیم و ادرارش سرخ يا زرد پُررنگ بود وي را فصد كن آنگاه تا زمان بهبودي حب ایارج ميل كند و نان سفيد مرغوب و گوشت‌هاي سبك استفاده كند ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... و به وزن هفت درهم با میعه خشک مخلوط با آب، هم بزنید و مصرف کند. بیمار از خوردن آب بخصوص آب سرد اجتناب کند مگر آنکه جرعه‌جرعه بنوشد. خوراک بیمار، کباب تهیه شده از گوشت گنجشک و کرویا باشد. اما اگر سردی ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... و در درجه دوم خشک بذر کتان: گرم و تر، ملین و تقویت کننده توان جنسی شاهدانه: گرم و خشک در درجة دوم و سردردآور برنج: در درجه اول گرم و یبوست‌آور (قابض) باب دوم: در بیان [قوای] انواع گوشت‌ها گوشت ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
24. اغذية نباتيّه
(حفظ صحت)
... ايدروکربور مي‌باشد و جزء اعظم گوشت، مواد شبه بياض‌البيض، يعني مواد ازته مي‌باشد، پس از ترکيب آن دو، غذاي بسيار کامل حاصل ‌شود که براي عَمَلِه و اشخاص زحمت‌کش کمال شايستگي را دارد و لذا قال نبي صلي ‌الله ...
شنبه, 20 آذر 1389
25. كاسني گياه طبي
(مصطفوی 2)
... شيريني و چربي و گوشت و تخم مرغ اين اختلالات بيشتر بروز كرده و در اوايل فصل بهار به حد شدت خود می‌رسد، اگر اين بيماران به زودي در صدد درمان خود كه در ابتدا خيلي سهل و ساده است برنيايند و اختلالات آن‌ها ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
26. کلیات داروشناسی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... ثلاثة آن بيفزايد و فائض گردد بر آن صورت عضوي از مبدأ فياضـ جلّ شأنهـ به استعداد قريب مانند آبِ گوشت‌هاي لطيف و زردة تخم‌مرغ نيم‌برشت، و يا [به استعدادِ] بعيد مانند گندم و ساير حبوب و بقول و غيرها؛ و كيفيت ...
شنبه, 27 فروردين 1390
27. اصطلاحات مربوط به افعال داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
اصطلاحات مربوط به افعال داروها طبقة اوّل: افعالی که به‌‌سبب کیفیت حرارت پدید می‌آیند. مسخّن: یعنی گرم‌کننده. دارویی که حرارت بدن یا عضو را بالا می‌برد، مانند روغن گردو و گوشت گنجشک که مسخّن بدن‌اند، ...
شنبه, 27 فروردين 1390
28. اصطلاحات طبّی عمومی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... نفوذ نکنند (بر خلاف لطيف) مانند گوشت گاو، بادنجان، تخم‌مرغ زیاد جوشیده. لطيف: دوا (یا غذایی) است كه بعد از ورود در بدن، به‌آسانی تحت تأثیر کیفیت بدن قرار گیرد و به اجزاي بسيار کوچکی تقسیم شود و از این ...
شنبه, 27 فروردين 1390
29. تدبیر غذا در بیماری
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... غذا نیازمند باشد. در این حال، کاهش کمیت غذا موجب هضم راحت‌تر، و افزایش کیفیت غذا سبب تغذیه و تقویت بدن می‌شود. آب گوشت‌های مختلف و زردة تخم‌مرغ عسلی را می‌توان بدین منظور توصیه کرد. کاهش توأم کمیت و ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
30. حكايت باز و جالينوس
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... و استحكام و نهايت آنها و شناخت بيماريهاي هلاك كننده و بيان اوقات علاجها و غير آن تأليف كرد و مخصوصاً علامت جذام به شرح و بسط در آن بيان كرد، از براي آنكه بدن ملک مهيا و مستعد جذام بود؛ زيرا كه گوشتهاي ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047