جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو گوشت

52 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 2 از 2
31. محمد بن زکریای رازی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... متعجب شد و گفت: در اوايل مذكور است كه مستسقي اگر گوشت مار پير چند ساله بخورد، شفا يابد. من نيز مي‎دانستم و اگر مي‎خواستم به تو بگويم كه اين درمان پسر است، تصور مي‎كردي كه مي‎خواهم تو را از سر باز كنم ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
32. خون گرفتن
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... دست انجام می‌گرفت برحذر مي‎داشتند تا نكند انگشتانش نرمي و حساسيت و كارآمدي خود را از دست دهد و ديگر نتواند به آساني محل رگي را كه زير پوست و گوشت است تشخيص دهد. به او حتي توصيه مي‎شد كه با كشيدن سرمه چشمهاي ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
33. ابن‌سينا
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... از گوشت من هريسه[36] نيكو آيد. تا كار به درجه‎اي بكشيد كه نيز هيچ نخورد و روزها برآمد و نهار كرد و اطبّا در معالجت او عاجز آمدند. و خواجه ابوعلي اندر اين حالت وزير بود و شاهنشاه علاءالدوله محمد بن دشمنزيار بر ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... امراض بارد رطب از قبيل صرع و فالج و خدر و استرخا و لقوه و تشنج رطب امتلايي به كار مي‌برند. 6- مرهم اشق براي از بين بردن گوشت فاسد زايد و روياندن گوشت صالح جديد مفيد مي‌باشد و غيره. توضيحات: جربِ ...
جمعه, 05 فروردين 1390
35. باب اول
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... از مجموع ادویه مویز منقا از هسته، معجون سازند و هفت مثقال قبل از نوبه صرع بخورند، باذن‌الله، در یک هفته رفع ناخوشی خواهد شد. و باید تقلیل در غذا نمایند و غذا منحصر به نخودآب یا گوشت کبک و آهو و تیهو ...
جمعه, 05 فروردين 1390
36. ترکیبات افیون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... زکام و نزله و تقويت عصب و محکم ساختن گوشت بيخ دندان‌ها[105]، و بوی بد از دهان رفع کند و فالج و لقوه و رعشه و سيلان لعاب از دهان آمدن[106] رفع کند و حواس را ذکیّ[107] و روشن سازد و ذِکر را قوی سازد و قوّت ...
جمعه, 20 اسفند 1389
37. بیماری‌های دستگاه تنفسی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... و كتیرا و شكر و روغن بادام به عمل آورده باشند میل فرمایند. و حمّام به اعتدال رفتن و استعمال آبزن و چرب كردن به روغن بنفشه بعد از حمّام نافع است. و از تعب و جماع پرهیز نمایند و از گوشت طیور و برّه كه ...
جمعه, 20 اسفند 1389
38. بیماری‌های كليه و مثانه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... و باید خورد غذاهای غلیظ و نفّاخ مثل نخود با پیاز یا گوشت فربه و آبهای چرب با مرغابی و مرغ خانگی، و آب نخود [با جوجه] و زرده تخم نیم‌برشت [قبل از غذا و در وقت مناسب، روزی 5 عدد]، با دو درم تخم تره‌تیزك ...
جمعه, 20 اسفند 1389
39. بیماری‌های قلب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... صلایه كرده، آرد باقلی، آرد نخود، آرد برنج [از هر كدام يك كف]، و شیر [و روغن بادام] حسای ساخته هر روز در وقت صباح بنوشند. و خوردن مغز بادام و بندق و پسته و نارجیل با قند و شكر و گوشت مرغ فربه مسمّن و ...
جمعه, 20 اسفند 1389
40. بيماري‌های چشم
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... وجع تسكین می‌یابد ان‌شاء‌الله. و بعد از دفع شدن ماده بثور، نفع می‌كند این شیاف [كه باعث رشد گوشت تازه خواهد شد]، صفت آن:[23] كندر، انزروت، مرو[24]، خون سیاوشان، سرمه، اقلیمیای فضه، اجزاء برابر كوفته ...
جمعه, 20 اسفند 1389
41. بيماري‌های لب و دهان و دندان
(مجموعه کتاب های طرح احیا/تحفه سلیمانیه)
... تنهایی] در دهن نگاه داشتن نفع می‌كند. [خون آمدن از بیخ دندان‌ها] و خون كه از گوشت پای دندانها آید هر گاه كه سرخ رنگ باشد و ورم داشته باشد آن گوشت‌ها، علاجش آن است كه: كافور و صندل سفید و عدس ...
جمعه, 20 اسفند 1389
42. کلام استاد
(مجموعه کتاب های طرح احیا/دفع المضار)
... سردتر یا ترتر و نرم تر یا خشك‌تر و سخت‌تر باشد، دلالت بر غلبه همان حال یعنی گرمی و سردی و تری و خشكی كند بر مزاج. دوم حال فربهی و لاغری: گوشتِ محكم، دلالت بر گرمی و گوشتِ سست، دلالت بر سردی می‌كند و ...
جمعه, 20 اسفند 1389
43. تدبير مأكول و مشروب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... شيلم كه گندم ديوانه نامند كه مسكر و مفسد مزاج است و بر گوشت گوسفند يكسالة فربة خالي از علت و مرض و بزغالة شش ماهه و گوسالة يكساله و كبك و درّاج و تيهو و مرغ‌بچه و خروس‌بچه و گوشت ماهي تازة ريزه از قبيل ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
44. تدبیر هوا-تغییرات هوا - تدابیر چهار فصل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... بوده كه به تكرار استعمال و تکثار[14] عادي شده. و در اين فصل بايد ترك اغذیة مولّدة خون مثل گوشت و شيريني و چيزهاي گرم و تلخ و شور نمايند و استعمال غذاي بارد كه مسكن اخلاط و مغلّظ و معدّل رقت آنها نمايند[15] ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
45. درضروريات تدبيراكل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... برنج عنبر بوي خوب[5] گيلان و چنپاي شيراز و پيشاور هند كه باعث حفظ[6] صحت و مزيد عمر است و بايد كه مخلوط نباشد به آن گندم شيلم كه گندم ديوانه نامند كه مسكر و مفسد مزاج است و بر گوشت گوسفند يكسالة فربة خالي ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
46. مزاج
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
... تشخيص دهد و رنگي كه درك می‌شود بين سياهي و سپيدي است؛ ارسطو در اين باره می‌گويد: اگر ادراك حس بصر در نهايت قوت بود، شخص در گوشت، آب و خاك و هوا و آتش را از يكديگر متمايز ميديد (صفحه 689 ترجمه سماع طبيعي) ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
47. تب‌ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... خفيف شود و بيمار روزي سبك‌تر و روز ديگر سنگين‌تر باشد تب او مركب خواهد بود. براي درمان اين نوع تب و تجویز غذا باید متناسب با بروز حالات، از درمانهاي تركيبي استفاده شود. باب ششم: تب دق چنانچه گوشت ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
48. ضايعات آشكار در ظاهر بدن، فصد، حجامت، قي و اسهال
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... پاك شود، پس از آن تأمل كن چنانچه بدن بیمار امتلاء داشته باشد و نبض وي عظیم و ادرارش سرخ يا زرد پُررنگ بود وي را فصد كن آنگاه تا زمان بهبودي حب ایارج ميل كند و نان سفيد مرغوب و گوشت‌هاي سبك استفاده كند ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
49. ضعف معده، بیماری‌های شکم و دستگاه گوارش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... میعه خشک مخلوط با آب، هم بزنید و مصرف کند. بیمار از خوردن آب بخصوص آب سرد اجتناب کند مگر آنکه جرعه‌جرعه بنوشد. خوراک بیمار، کباب تهیه شده از گوشت گنجشک و کرویا باشد. اما اگر سردی معده همراه با بلغم باشد، ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
50. خواص خوراکی ه او نوشیدنی ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... و در درجه دوم خشک بذر کتان: گرم و تر، ملین و تقویت کننده توان جنسی شاهدانه: گرم و خشک در درجة دوم و سردردآور برنج: در درجه اول گرم و یبوست‌آور (قابض) باب دوم: در بیان [قوای] انواع گوشت‌ها گوشت ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
51. اغذية نباتيّه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت)
... ايدروکربور مي‌باشد و جزء اعظم گوشت، مواد شبه بياض‌البيض، يعني مواد ازته مي‌باشد، پس از ترکيب آن دو، غذاي بسيار کامل حاصل ‌شود که براي عَمَلِه و اشخاص زحمت‌کش کمال شايستگي را دارد و لذا قال نبي صلي ‌الله ...
شنبه, 20 آذر 1389
52. كاسني گياه طبي
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
... شيريني و چربي و گوشت و تخم مرغ اين اختلالات بيشتر بروز كرده و در اوايل فصل بهار به حد شدت خود می‌رسد، اگر اين بيماران به زودي در صدد درمان خود كه در ابتدا خيلي سهل و ساده است برنيايند و اختلالات آن‌ها ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047